Glasilo

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije izdaja, že od začetka svoje ustanovitve, informativno glasilo, ki se od marca 2003 dalje imenuje ČLOVEK IN POL, s katerim obvešča svoje člane o vseh aktualnih dogodkih in vprašanjih s področja sindikalnega delovanja. Izhaja praviloma enkrat letno.

Glasilo sestavljajo stalne rubrike:
- uvodnik
- beseda predsednice
- beseda generalnega sekretarja
- sindikalne aktivnosti
- predstavlja se - tu se prestavljajo različne sindikalne enote širom Slovenije
- človek in pol - tu predstavimo zaslužne medicinske sestre in zdravstveno tehnik
- pravno svetovanje - to rubriko oblikuje Janez Turuk, univ.dipl.pravnik
- član članu
- zanimivosti
- počitniške dejavnosti
- modra sredina - tu objavljamo zapisnike Odbora za razlago kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, spremembe statuta, poslovnik o delu in druge akte sindikata

Uredniški odbor sestavljajo: Saša KOTAR, glavna in odgovorna urednica, člani pa so:  Edin Adrović in Marjanca Čegovnik.

Kontaktna oseba: SAŠA KOTAR
Funkcija: Glavna in odgovorna urednica
Telefon: 01 433 85 01
GSM: 040 204 193
Faks: 01 439 72 85Zadnja številka glasila

leto 2018
Publikacija SDZNS št.1,2018  (pdf)

 

Človek in pol, št. 1, 2014 (PDF)
Arhiv številk


leto 2013
Človek in pol, št.1, 2013 (.pdf)

leto 2012

Človek in pol, št. 1, 2012 (.pdf)

leto 2011
Človek in pol, št. 1, 2011 (.pdf)

leto 2010
Človek in pol, št. 1, 2010 (.pdf)

leto 2009
Človek in pol, št. 1, 2009 (.pdf)

leto 2008
Človek in pol, št. 3, 2008 (.pdf)
Človek in pol, št. 2, 2008 (.pdf)

leto 2007
Človek in pol, št. 3, 2007 (.pdf)
Človek in pol, št. 2, 2007 (.pdf)
Človek in pol, št. 1, 2007 (.pdf)

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »