12. maj - mednarodni dan medicinskih sester 2020

11. maj 2020

Ljubljana, 11. maja 2020
 
 
 
12. MAJ – MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER 2020
 
Medicinske sestre: glas za vse nas in za zdravje po svetu.
 
 
Zaposleni v zdravstveni negi bomo tudi letos obeležili svoj praznik, mednarodni dan medicinskih sester, ki ga praznujemo 12. maja kot spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za ustanoviteljico sodobnega sestrinstva, saj je je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege poteka pod geslom Medicinske sestre: glas za vse nas in za zdravje po svetu. Natanko pred tednom dnismo obeležili tudi mednarodni dan babic, in sicer pod geslom Babice z ženskami: praznujte, dokažite, aktivirajte, združite se - naš čas je ZDAJ!.
 
Ob letošnjem prazniku torej obeležujemo 200-letnico rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob tej okrogli in visoki obletnici celotno letošnje leto razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic, in sicer zaradi ključne vloge medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic pri varovanju in ohranjanju zdravja.
 
V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) ob 12. maju, mednarodnem dnevu, in letu 2020, mednarodnem letu medicinskih sester in babic, izpostavljamo, da smo medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege največja poklicna skupina v zdravstvu in v veliki meri tudi v socialnem varstvu. Naše poslanstvo je zagotavljanje varne, kakovostne, strokovne in odgovorne zdravstvene nege. Ne glede na čas, v katerem se nahajamo, ko obremenitve in pričakovanja presegajo naše fizične in kadrovske zmožnosti, tudi med trenutno epidemijo ohranjamo zdravstveni sistem na takšni ravni, da je le-ta na voljo ter zmožen pomagati vsakomur in vsem, ki so tega potrebni. Skupaj in enotni zmoremo stvari, ki so se še pred meseci zdele nepredstavljive. Zavedamo se, da pri svojem delu vsi zaposleni v zdravstveni negi tvegajo lastno varnost in zdravje ter zdravje njihovih najbližjih, in vse to zato, ker predano opravljajo svoje delo s srcem in veliko moralno odgovornostjo. SDZNS bo storil vse, da bo to nesebično, predano delo  tudi pošteno plačano. Verjamemo, da tudi minister za zdravje še enkrat več lahko prav v teh trenutkih prepoznava naš prispevek pri obvladovanju in ohranjanju delovanja zdravstvenega sistema ter da bo zato tudi čim prej našel čas za delovni sestanek, na katerem ga želimo iz prvih rok in vrst opozoriti na težave, s katerimi smo soočeni. SDZNS bo ministru dr. Tomažu Gantarju na srečanju že nakazal tudi možne rešitve, ki jih ima sindikat že domišljene in pripravljene. Naše delo želimo nadaljevati v smeri izboljšanja poklicnega in ekonomskega statusa zaposlenih v zdravstveni negi. To je naše poslanstvo, ki ga bomo opravljali po najboljših močeh. Verjamemo, da bomo – glede na vsa odrekanja, ki so in bodo še potrebna pri delu zaposlenih v zdravstveni negi – imeli vso ter iskreno podporo tudi pri tistih, ki sprejemajo politične odločitve.
 
SDZNS se za konec ob priložnosti mednarodnega dneva medicinskih sester spoštovanim kolegicam in kolegom neizmerno zahvaljuje za vse doslej opravljeno delo. Hvala, ker vztrajate in ste z nami tudi v teh nepredvidljivih časih!
 
 
 
PREDSEDNICA                                                                                  
Slavica Mencingar 

GENERALNI SEKRETAR
Marjan Meglič                                                                           

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »