Danes parafiranje dogovora o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

10. november 2021

Objavljamo vest s Slovenske tiskovne agencije (STA) o načrtovanem parafiranju dogovora, ki zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša višje plače:


Sindikati in vlada danes parafirajo dogovor o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu
Ljubljana, 10. novembra - Reprezentativna sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes parafirali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač. Predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora in obeh aneksov k področnima kolektivnima pogodbama, ki po ocenah 35.000 zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša višje plače.

Za pogajalsko skupino vlade bosta podpisnika minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za delo Janez Cigler Kralj, za pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov pa predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič ter predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Parafiranju dogovora pa bo predvidoma še v tem tednu sledil podpis dogovora predsednikov vseh sindikatov, ki zastopajo zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, in aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter za zaposlene v zdravstveni negi, so za STA pojasnili v sindikatu zdravstva.

Pogajanja, ki so se začela sredi avgusta, so primarno potekala zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov. Ključna rešitev so spremembe uvrstitve delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu.

Pogajalski strani sta tako po skoraj treh mesecih pogajanj dosegli sporazum, po katerem so posamezna delovna mesta v plačnih skupinah E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in J (spremljajoča delovna mesta) prepoznana kot tista, s katerih je odšlo največ zaposlenih in za katere delodajalci najtežje najdejo ustrezen kader. Dogovorili so se tudi za nekatera nova delovna mesta, med drugim za nov profil kineziologa, je za STA pojasnila Ilešič Čujevičeva.

Poleg delovnih mest zdravstvene nege gre za še druga delovna mesta v zdravstvu (nekatera delovna mesta farmacevtskih tehnikov in farmacevtov, psihologov in kliničnih psihologov, logopedov in kliničnih logopedov, laboratorijske diagnostike, inženirjev ortotike in protetike, socialnih delavcev) in v socialnem varstvu (nekateri strokovni delavci v plačni podskupini F1, delovna mesta v zdravstveni negi in oskrbi v podskupini F2), pa tudi nekatera ključna delovna mesta v plačni skupini J.

Dvig plačnih razredov je po njenih navedbah različen med delovnimi mesti, razlogi za dvig pa izhajajo iz preteklih nesorazmerij ter preprečevanja odhodov kadra.

Po poročanju medijev so se sicer dogovorili o dvigu plač za od štiri do 24 odstotkov. Medicinske sestre v intenzivnih enotah naj bi dobile šest plačnih razredov višjo plačo, medtem ko bodo medicinske sestre, bolničarji in socialni oskrbovalci v domovih za starejše dobili do štiri plačne razrede več, pri čemer en plačni razred pomeni štiri odstotke višjo plačo.

Po oceni sindikata zdravstva in socialnega varstva se spremembe nanašajo na okrog 35.000 zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Plača se bo zvišala približno 80 odstotkom zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkom zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkom zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

STA še čaka na pojasnila pristojnih ministrstev glede finančnih posledic, ki jih prinašajo dogovorjene spremembe. Po poročanju Dela pa naj bi finančne posledice presegle 40 milijonov evrov na leto.

Pogajalski strani sta se ob tem še dogovorili, da bodo za vsa delovna mesta, ki v teh pogajanjih tudi zaradi časovne stiske niso bila naslovljena, pogajanja nadaljevali 15. januarja. Glede na osnutek dogovora, ki ga je pridobila STA, jih nameravajo zaključiti do 24. aprila prihodnje leto.

Dogovor bo začel veljati s prvim dnem po objavi v uradnem listu, torej lahko del zaposlenih višji znesek na plačilni listi pričakuje že z novembrsko plačo.

Glede na osnutek pogovora se bodo podpisniki tudi zavzeli, da vsebino aneksov, zlasti sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, v praksi uveljavijo na način, ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami.

Ob tem se podpisniki tudi zavezujejo, da bodo v okviru pogajanj za sklenitev aneksa k kolektivni pogodbi za javni sektor podprli in predlagali uvedbo dodatka za deficitarnost, zvišanje dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času ter spremembo orientacijskih delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu, vrednotenje katerih je treba spremeniti glede na vrednotenje ostalih delovnih mest po tem dogovoru.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bosta glede na osnutek dogovora skupaj z reprezentativnimi sindikati v roku enega meseca od podpisa dogovora tudi preučila ureditev in dogovorila rešitve za delovna mesta zaposlenih v centrih za usposabljanje, varstvo in delo, ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.
 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »