Danes podpis dogovora in aneksov o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu

18. november 2021

Predstavniki sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva ter predstavniki vlade bodo danes podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva ter aneksa k področnima kolektivnima pogodbam. Dogovor prinaša višje plače okoli 35.000 zaposlenim, najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram.

Za podpis dogovora in aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi je vlada pooblastila ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Dogovor sta že minuli teden parafirala vladna stran ter predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič ter predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar. Danes pa je pod anekse pričakovati podpise vseh 11 reprezentativnih sindikatov.

Plačne spremembe se nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 ljudi. Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Odstotek povišanja plač bo različen glede na delovna mesta, za največ se bodo povišale plače medicinskih sester v bolnišnični dejavnosti, in sicer od tri do šest plačnih razredov. V socialnem varstvu bo povišanje znašalo štiri plačne razrede, gre predvsem za delovna mesta bolničarjev, medicinskih sester, socialnih oskrbovalk in varuhov. Spremenili so tudi vrednotenje delovnih mest psihologov in logopedov, socialnih delavcev tako v zdravstvu kot socialnem varstvu ter zdravstveno administrativnih sodelavcev.

Predvidene finančne posledice so v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov za področje socialnega varstva ter 85,95 milijona evrov za področje zdravstva. Sredstva bodo med drugim zagotovljena iz državnega proračuna in zdravstvene blagajne, predviden pa je tudi dvig oskrbnin, ki se bodo zaradi višjih stroškov dela povečale v povprečju za 5,6 odstotka.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »