Danes podpis Dogovora med sindikati in Vlado

21. december 2016

Vlada je sindikatom javnega sektorja posredovala vabilo na podpis Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in podpis Izjave o stopnji usklajenosti besedila predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Podpis je predviden za danes, 21. decembra, ob 14.30 uri v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. K podpisu bo pristopil tudi SDZNS, saj v doseženem dogovoru vidimo izhodišče za ureditev plač v celotni zdravstveni negi.

Dogovor med vlado in sindikati je bil dosežen po približno desetih mesecih zahtevnih pogajanj pretekli četrtek pozno zvečer, v petek pa so ga nato vodje vladne in sindikalnih pogajalskih skupin še parafirali. Tako sindikati kot vlada dogovor ocenjujejo kot dober kompromis.

Dogovor odpravo varčevalnih ukrepov postavlja v leti 2017 in 2018. V prihodnjem letu je predvideno odpravljanje anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, sproščanje pri regresu ter premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Skupni učinek na javno-finančne izdatke v letu 2017 naj bi tako predvidoma znašal 56 milijonov evrov.

Če bi se sprostili vsi ukrepi, bi se javno-finančni odhodki v letu 2017 povišali za 215 milijonov evrov. Upoštevajoč dogovor s sindikati, pa je vlada v DZ že posredovala predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Skupni finančni učinek ukrepov, ki se jim z zakonom podaljšuje veljavnost tudi v prihodnje leto, je 148,6 milijona evrov. Pri tem višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ni predmet zakona, ampak kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Tako naj bi danes ob dogovoru in izjavi o stopnji usklajenosti besedila predloga omenjenega zakona podpisovali tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »