Dodatek po 56. členu ZZUOOP za delovišča - hitri testi

16. marec 2021

Ministrstvo za zdravje
dr. med Janez Poklukar, minister
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
 

16. marca 2021ZADEVA: Dodatek po 56. členu ZZUOOP za delovišča - hitri testi

 
Spoštovani!

Nemalo smo bili presenečeni, ko smo si pridobili odgovor Sektorja za financiranje, analitiko in informatiko v zvezi z zadevo 1001-497/2020/478 glede upravičenosti do dodatka po 56. členu ZZUOOP na deloviščih hitrega testiranja.

V odgovoru navajate, da delovišče hitrega testiranja ni delovišče, kjer zaposleni dela v okolju, v katerem se obravnavajo pacienti, ki so že potrjeno okuženi oziroma so bili napoteni z znaki okužbe, in se ne smatra kot delovišče iz 8. točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP.

Z omenjeno razlago se nikakor ne moremo strinjati, ker z njo ožite pravice iz 56. člena ZZUOOP, kjer so v prvem odstavku našteta delovišča, na katerih omenjeni dodatek pripada.

Če sledimo vašemu odgovoru, lahko ugotovimo, da hitrega testiranja sploh ne potrebujemo, če po vaše že vnaprej vemo, kdo je okužen in kdo ne. Zakaj potem sploh izvajamo testiranje? Zakaj so zaposleni po navodilih stroke v posebni zaščitni opremi, če ne delajo v okolju, kjer obstaja vsaj sum na okužbo?! Iz prakse vemo, da na hitra testiranja prihajajo posamezniki, ki že imajo klinične znake okužbe, pa tudi takšni, ki so popolnoma asimptomatski. Zakaj pozitivne na hitrih testih pošiljamo še na PCR teste, če je iz vašega odgovora moč razbrati, da na hitrih deloviščih ni stika z okuženimi s SARS CoV–2?

Nenazadnje postavljate zaposlene na teh deloviščih v neenakopraven položaj z ureditvijo za plačno skupino »J« v 87. členu ZIUPOPDVE.

Se morda zavedate preprostega vprašanja in najbrž težkega odgovora: »kdo bo na teh deloviščih še sploh pripravljen delati?«

Pričakujemo vaš hiter odziv in popravek krivic, ki se dogajajo zaposlenim na omenjenih deloviščih!

 
S spoštovanjem!


Marjan Meglič, generalni sekretar SDZNS

Slavica Mencingar, predsednica SDZNS

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »