Epidemija SARS – CoV-2 (COVID-19)

13. marec 2020

 
Epidemija SARS – CoV-2 (COVID-19)
Informacije za člane Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije
 
V zvezi z epidemijo SARS – CoV-2 (COVID-19) v nadaljevanju navajamo nekaj temeljih informacij in pojasnil za člane Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.
Za vsa dodatna pojasnila se člani lahko obrnejo na sedež sindikata, tel. št. 01 439 40 30.
 

1.      Odrejanje letnega dopusta
V skladu z veljavno delovno zakonodajo se letni dopust lahko izrablja le v dogovoru med delavcem in delodajalcem.
Enostransko, prisilno odrejanje izrabe letnega dopusta s strani delodajalca je nezakonito.
 

2.      Karantena
V primeru karantene, ki jo zdravemu delavcu z odločbo odredi minister za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je delavec upravičen do 100% nadomestila plače v breme delodajalca (7. odst. 137. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1).
 

3.      Osamitev (izolacija)
V primeru izolacije, ki jo potrjeno okuženemu oziroma zbolelemu delavcu odredi lečeči zdravnik, je delavec prvih 90 dni upravičen do 90% nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS, od 91.dne dalje pa do 100% nadomestila plače v breme ZZZS (3. in 4.odst. 31.člena Zakona o zdravstvenem varstvu  in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ).
 

4.      Odreditev drugega dela ali delo na domu
V primeru, ko delodajalec zaradi izjemnih okoliščin (145.člen ZDR-1) odredi delavcu  drugo delo ali delo na domu, je delavec upravičen do polne plače.
 

5.      Navodilo delodajalca, da delavec ostane doma
V primeru, ko zdravi delavec po navodilu delodajalca ostane doma iz preventivnih razlogov oz. v primeru zaprtja ambulant, oddelkov, ustanov ipd., je po našem mnenju potrebno uporabiti določila veljavne delovne zakonodaje o opravičeni odsotnosti z dela, ko delavec ne dela iz razloga na strani delodajalca. V takšnem primeru je delavec upravičen do 100% nadomestila plače (1. in 7.odst. 137.člena ZDR-1).
Po vzoru predloga ministra, pristojnega za dejavnost vzgoje in izobraževanje, je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije predlagal ministru za zdravje, da se v primeru zaprtja ambulant, oddelkov, zasebnih zdravstvenih ustanov, ipd.., ko delavci ostajajo doma, le-tem zagotovi 100% nadomestilo plače.
 

6. Plačana odsotnost za primer elementarne nesreče, neenakomerna razporeditev oz. prerazporeditev delovnega časa
V povezavi z odsotnostjo delavcev zaradi izjemnih okoliščin (COVID-19) v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo navajamo tudi naslednja delovno-pravna instituta:
- Plačana odsotnost z dela do 7 delovnih dni za primer elementarne nesreče  (2.alineja 1.odst. 49.člena Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi - KPZZN).
V tem primeru je delavec upravičen do 100% nadomestila plače (105.člen KPZZN).
 
- Neenakomerna razporeditev oz. prerazporeditev delovnega časa (148.člen ZDR-1): V primeru zaprtja ambulant, oddelkov, ustanov se delovni čas zaposlenih lahko neenakomerno razporedi oz .prerazporedi tako, da delavci v času odsotnosti izrabijo že opravljeno presežno delovno obveznost (t.i. proste oz. plus ure) oziroma izpadlo delovno obveznost iz naslova izredne odsotnosti nadomestijo z dodatno delovno obveznostjo v kasnejšem obdobju.
V celotnem obdobju tako razporejenega dela in odsotnosti je delavec upravičen do polne plače.
 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »