Dodatki v času epidemije COVID-19

09. november 2020

Informacija o dodatkih v času epidemije COVID-19 (od 1.junija 2020 dalje):


I.Obdobje od 1.junija 2020 do 18.oktobra 2020
V obdobju od 1.junija 2020 do 18.oktobra 2020, ko epidemija ni bila razglašena, pripada zaposlenim na t.i. COVID deloviščih (rdeče, sive cone, itd…), dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 v višini 30% urne postavke.

V skladu s 56.členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur.l.RS, št.152/20; ZZUOOP) dodatek pripada zaposlenim, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:
1. v COVID-19 ambulantah,
2. v COVID-19 oddelkih,
3. v COVID-19 intenzivnih enotah,
4. v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
5. pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
6. v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
7. v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva, ki delajo z uporabnikom obolelim za COVID-19,
8. na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
9. opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
10. opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
11. opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone.

Direktor zavoda sprejme sklep o izplačilu dodatka, ki ga mora pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatu.
Zaposlenim na zgoraj navedenih deloviščih pripada torej izplačilo oz. poračun dodatka za obdobje približno štirih mesecev in pol (junij, julij, avgust, september, oktober).


II.Obdobje od 19.oktobra 2020 do 17.novembra 2020
V obdobju od 19.oktobra 2020 do 17.novembra 2020, ko je razglašena epidemija, pripada vsem zaposlenim dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke.

Gre za dodatek iz 11.točke 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l.RS, št.57/08 in nasl.; KPJS). Stališče Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije v zvezi s tem dodatkom je enako kot ob prvem valu epidemije letos spomladi in sicer, da dodatek pripada vsem zaposlenim za vse opravljene ure na delovnem mestu v času razglasitve epidemije. Menimo namreč, da je narava dela zaposlenih v zdravstveni negi takšna, da celoten čas dela na delovnem mestu v času epidemije delajo v rizičnih razmerah, to je v pogojih, ko je ali bi lahko bilo ogroženo njihovo zdravje ali življenje zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.


III. Obdobje od 18.novembra 2020 do 31.decembra 2021
Če bo razglasitev epidemije podaljšana, od 18.novembra 2020 dalje zaposlenim pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65% urne postavke (glej točko II.)
Če razglasitev epidemije ne bo podaljšana, od 18.novembra 2020 dalje zaposlenim pripada dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 v višini 30% urne postavke (glej točko I.).


IV. Obdobje od 1.junija 2020 do 31.decembra 2021
V obdobju od 1.junija 2020 do 31.decembra 2021 pripada zaposlenim, ki so zaradi nujnih delovnih potreb začasno razporejeni k drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti,  dodatek zaradi začasne razporeditve iz 55.člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur.l.RS, št.152/20; ZZUOOP) v višini 20% urne postavke.


Janez Turuk, univ.dipl.prav.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »