Izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah pri zasebnih delodajalcih na področju zdravstva in socialnega varstva

24. april 2020

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (dodatek za delo v območju epidemije) iz 11.točke 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l.RS, št.57/08 in nasl.) so dolžni izplačati tudi zasebni izvajalci zdravstvenega in socialnega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (zasebni delodajalci s koncesijo).

Četrti odstavek 1.člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l.RS, št.60/08) namreč določa, da so zasebni delodajalci, ki izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, kot obvezni minimalni standard dolžni upoštevati tudi določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor, kar pomeni tudi določila 11.točke 39.člena o pravici zaposlenih do dodatka za delo v rizičnih razmerah (dodatek za delo v območju epidemije).

Dodatek za delo v rizičnih razmerah znaša 65% urne postavke osnovne plače in pripada zaposlenim za vse opravljene ure v času razglašene epidemije COVID-19, torej od 12.3.2020 od 18.ure dalje.

Poleg navedenega (obveznega) dodatka lahko delodajalci posebej izpostavljenim oziroma obremenjenim delavcem izplačajo dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki presega 65% in skupaj znaša do 100% urne postavke osnovne plače delavca.

Janez Turuk, univ.dipl.prav.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »