Kadrovskih rezerv preprosto ni!

11. januar 2021

Ministrstvo za zdravje
Štefanova ul. 5
1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 11. 1. 2021V zadnjem času je zaslediti številne pozive vodstva slovenskih bolnišnic za pomoč kadra zdravstvene nege iz primarnega nivoja v bolnišnicah in socialnovarstvenih ustanovah. 

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) se zavedamo, de je potreba po dodatnem kadru v bolnišnicah in domovih za starejše več kot potrebna in nujna, vendar so se zaradi dodatnih nalog, povezanih z epidemijo, povečale tudi potrebe po kadru na primarnem nivoju (triaža, odvzem brisov, covid/respiratorne ambulante, cepljenje, pomoč v ambulantah, reševalnih postajah …). Na ta delovišča je v večini ZD že od spomladanske razglasitve epidemije razporejen kader iz preventivnih dejavnosti (referenčne MS, MS iz zdravstveno-vzgojnih centrov). Tam, kjer pa še obstajajo kadrovske možnosti, zaposleni v ZN iz primarnega nivoja še vedno pomagajo v bolnišnicah in domovih za starejše. Je pa to še en pokazatelj več, ki govori o kroničnem pomanjkanju kadra zdravstvene nege na vseh nivojih.

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je tudi na primarnem nivoju zaradi okužbe ali stikov z okuženimi dnevno odsotno veliko kadra, ki ga je potrebno vsakodnevno nadomestiti.

V SDZNS smo prepričani, da je do tako velikega pomanjkanja kadra ZN pripeljalo dolgoletno sistemsko zanemarjanje tega področja vseh, ki odločajo o zdravstveni politiki. Zdaj je zadnje, kar vsi izvajalci zdravstvenega varstva potrebujemo, to, da s prstom kažemo eden na drugega in se med seboj obtožujemo v smislu, kje so kakšne kadrovske rezerve.

V SDZNS smo prepričani, da bomo imeli večje možnosti, če s skupnim nastopom prepričamo Vlado in ministra za zdravje in da končno začnemo sistemsko reševati situacijo v ZN, na katero opozarjamo že zadnje desetletje in še posebej aktivno v času epidemije, ki je razgalila vse pomanjkljivosti v sistemu zdravstvenega varstva. V SDZNS smo tako ponovno na predsednika Vlade RS, ki je v tem trenutku tudi začasni minister za zdravje, naslovili poziv k reševanju omenjene problematike. Nazadnje smo to storili v prejšnjem tednu, žal še vedno čakamo na odgovor.

Ob vsem tem pa je samo še vprašanje časa, do kdaj bo sistem vzdržal. Pa ne zaradi zaposlenih, niti zaradi vodstev zdravstvenih in socialnih zavodov. Kdo je torej na potezi???

 

Generalni sekretar SDZNS, Marjan Meglič, dipl. zn.

Predsednica SDZNS, Slavica Mencingar, dipl. m. s.

 

 

V vednost po e-pošti:

Janez Poklukar, generalni direktor UKC Ljubljana;

Dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor;

Rudi Dolšak, direktor ZD Ljubljana;

Dr. Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor;

Marjan Pintar, direktor Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije;

Skupnost socialnih zavodov Slovenije;

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »