Kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi – pogled z drugega zornega kota.

04. julij 2019

 

Kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi – pogled z drugega zornega kota.

Odziv na odprto pismo ministru za zdravje dr. med. Silvane Popov, spec. spl. med.

 

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi (SDZNS) smo zadovoljni, ko slišimo, da se posamezni zdravniki zavzemajo za medicinske sestre, s katerimi sodelujejo pri opravljanju svojega dela. Torej za najožje sodelavce v timu, ki pa vendarle ne morejo biti »moje, tvoje ali naše«, saj medicinske sestre nismo lastnina nikogar, smo le enakovredni člani tima zdravstvene nege (ZN) oziroma zdravstvenega tima.

 

Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege je sprejel Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego, ki je posvetovalni organ Ministrstva za zdravje (MZ) in ga to tudi imenuje. Sestavljajo ga različni strokovnjaki, večina njih izhaja iz kliničnih okoljih, zato se v vsebino tega ne bomo spuščali niti ocenjevali. Verjamemo, da ni popoln, vendar se vsi, ki delamo v sistemu že vrsto let, zavedamo, da se v praksi že od leta 2008 dogaja, da se delo v zdravstveni negi deli na delokrog diplomiranih (DMS) in srednjih medicinskih sester (SMS). Resda pa se zadeve na primarnem nivoju v veliki meri niso upoštevale, saj smo vsi delali vse, a bili za to zelo različno plačani. V nekaterih bolnišnicah so to razmejitev upoštevali, ponekod ne, in tako je prihajalo do resnih anomalij, ko dopoldan SMS nekaj ni smela delati, popoldan ali ponoči pa je lahko delala vse, le plačana ni bila za to. Ponekod so zadevo delno rešili na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 107/2011) in jih razvrstili na kombinirane pogodbe. Ne bomo se spuščali v zgodovino in kazali s prstom na krivca, ker za nazaj – žal - ne moremo več ničesar spremeniti. V tistem času so se dejansko zgodile velike krivice srednjim medicinskim sestram, ki jih zdaj 38.člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) deloma popravlja.

 

Vsaka zgodba ima dve plati, zato želimo v SDZNS predstaviti še drugo plat zgodbe iz pisma omenjene zdravnice in prednosti, ki jih »ta zloglasni dokument« prinaša nekaterim SMS iz posameznih skupin 38. člena prej omenjenega zakona. Za lažje razumevanje širše javnosti podajamo za primer kar iztočnico vsebine pisma oziroma omenjeno SMS.

 

Kaj bi lahko pridobila »njena« sestra Marija, če bi delodajalec na podlagi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege presodil, da opravlja dela in naloge, ki so v delokrogu DMS?

 

Za iztočnico predpostavimo, da ima omenjena medicinska sestra 30 let delovne dobe, kar brez vsakega dvoma pomeni bogate delovne izkušnje in znanje ter posledično kakovostno opravljeno delo s pacienti. Zagotovo se ji ne bo treba učiti, kako posneti EKG in opraviti ostale posege, ki jih opravlja že vrsto let, saj za pridobitev licence nič od tega niti ni bilo mišljeno. Bo pa v štirih letih morala pridobiti posebno/prilagojeno licenco za delo (žal MZ še ni izdalo jasnih navodil), kot jo morajo pridobiti tudi vse DMS na vsakih sedem let dela, da ohranijo svojo licenco. Vsa ta prilagojena strokovna izobraževanja bo opravila brezplačno in v delovnem času, kar je zelo ugodno, saj je večina DMS svoje izobraževanje ob delu zelo drago plačala tako v finančnem smislu kot v pogledu žrtvovanja svojega časa, dopusta in družinskega življenja. Predpostavimo, da ima omenjena SMS s 30 leti delovne dobe vseh deset možnih napredovanj, saj je bila verjetno za svoje dobro opravljeno delo ocenjena z oceno odlično ali vsaj prav dobro. Predvidevamo in upamo tudi, da je po kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, ki velja tudi za zaposlene pri koncesionarjih, uvrščena na izhodiščni plačni razred SMS s specialnimi znanji, ki je en plačni razredi višji od SMS v ambulanti. Na ta način se je v preteklih letih popravil plačni razred večini SMS v vseh zavodih, kjer so imeli posluh ter želeli izboljšati njihov status. Glede na uveljavitev 38. člena ZZDej in glede na omenjeni dokument bi lahko dotična medicinska sestra ob novi sistematizaciji njenega delovnega mesta pridobila kompetence za opravljanje del na mestu DMS s specialnimi znanji in bi posledično lahko v naslednjih desetih letih, ki jih mora še oddelati do upokojitve, pridobila še trikrat po dva plačna razreda napredovanj, kar je za razliko od SMS iz prve skupine vsekakor boljše, saj bodo le-te zaradi upokojitve v prihodnjih treh ali štirih letih prikrajšane za nadaljnja napredovanja. Pomembno pri tem je, da sploh ni potrebno meriti in preštevati, koliko posegov, takšnih ali drugačnih, naredi, saj v ambulanti družinske medicine SMS vsak dan sprejema veliko odgovornost že s tem, ko izvaja triažo in odloča, kdo lahko počaka, koga je treba sprejeti takoj, kdo naj pride naslednji dan ali čez tri, pet ali sedem dni. Da ne govorimo o tistih »pogumnih« SMS, ki opravijo še kaj dela, ki je sicer v opisu del in nalog zdravnika, in se ne zavedajo, kakšno odgovornost pravzaprav s tem prevzemajo. (e-recepti, e-napotnice, predpisovanje MTP, spiranje sluhovoda, …)

Glede na vse našteto menimo, da obstaja najmanj dilem o tem, ali SMS v ambulanti družinske medicine prevesti ali ne. Vsaka SMS pa naj razmisli o navedenih dejstvih in si preračuna, ali s tem zgubi ali pridobi.

 

Finančne posledice in kdo jih bo pokril

 

Glede na to, da se zdravnica sprašuje tudi o finančni plati zadeve, želimo spomniti na to, da so tudi zdravniki v osnovnem zdravstvu nekoč bili »samo dobri stari zdravniki splošne medicine« brez specializacij in so zdaj vsi specialisti družinske medicine. Specializacija je nekoč trajala zgolj dve leti, zdaj štiri leta, na nekaterih področjih pa tudi več. Dogovor med sindikatom Fides leta 2017 in takratno ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc je večini zdravnikov prinesel pet plačnih razredov preko noči, a se nihče iz vrst zdravstvene nege nikoli ni spraševal, ali bodo omenjeni strokovnjaki stali dodaten denar in ali bo ZZZS to pokril (in vsi vemo, da ta dvig do danes še ni vračunan v Splošni dogovor, kot tudi marsikaj drugega ne …). Nikogar ne zanima niti, koliko dodatnega denarja bo potrebnega za širitev programov družinske medicine, še najmanj ne nas v zdravstveni negi. Zato ne sprejemamo vmešavanja drugih poklicnih skupin v zdravstvu v našo stroko in vrednotenje našega dela, četudi imajo finančni učinek

 

Referenčne ambulante in njihov nastanek

 

Precej besed v pismu zdravnice je namenjenih tudi »nepotrebnemu obstoju in potratnosti referenčnih ambulant«. Predvidevamo, da omenjena zdravnica nima referenčne ambulante, ker bi se verjetno referenčna medicinska sestra te ambulante zelo slabo počutila ob branju tega javnega pisma, kot se lahko počutijo vse referenčne medicinske sestre po Sloveniji. Le te so nenehno na udaru in dežurni krivci za vse, kar je narobe v zdravstvu.

 

Iz informacij, s katerimi razpolagamo v SDZNS, pridobljenih tudi od posameznih zdravnikov, lahko rečemo, da tam, kjer dobro sodelujejo tako zdravnik kot SMS in DMS referenčne ambulante, so zadovoljni vsi in se poznajo prvi rezultati njihovega delovanja. Predvsem pa so zadovoljni uporabniki, torej pacienti, in to je tisto, kar šteje.

 

Obtožba, da so si referenčne ambulante izmislile medicinske sestre, ker se jih je »namnožilo«, je skrajno poniževalna in podcenjujoča.

 

Škoda, da si zdravnica ni vzela dovolj časa in pred pisanjem poiskala malo več informacij. Referenčne ambulante je skupaj s sodelavci zasnovala izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., zdravnica družinske medicine ob podpori MZ in NIJZ. Namen vzpostavitve je bil razbremeniti zdravnike s preventivnimi programi, ki so jih do takrat morali obvezno izvajati za vso populacijo od 35 let do 65 in je bila to velika dodatna obremenitev za njih. Projekt je potekal v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino in vsak, ki ga zanima več o tem, si lahko prebere njihova poročila in analize, ki potrjujejo in upravičujejo obstoj teh ambulant.

 

V SDZNS se zavedamo, da SMS z delovnimi izkušnjami zna cepiti, zna posneti EKG, narediti prevezo kronične rane in še kaj od dela, ki je v delokrogu druge prej omenjene poklicne skupine. Prav zaradi tega si prizadevamo, da bi na ta način pridobila še kakšen plačni razred več in samo to je cilj sistemskih rešitev za SMS.

 

Prav tako se zavedamo, da v teh stresnih in turbulentnih časih, ki trenutno pretresajo celotno slovensko zdravstvo, je najmanj, kar potrebujemo, nestrpnost enega proti drugemu, tako znotraj posameznih poklicnih skupin kot med posameznimi poklicnimi skupinami, saj vendarle vsak dan znova in znova delamo skupaj, za skupne cilje in skupne uporabnike.

 

Cenjeni zdravnici dr. Silvani Popov in spoštovani kolegici Mariji želimo vse dobro pri opravljanju njunih poslanstev, saj smo prepričani, da sta odličen tim, ki za svoje paciente naredi samo najboljše.

 

 

 

Generalni sekretar SDZNS                                                     Predsednica SDZNS

Marjan Meglič                                                                        Slavica Mencingar

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »