Končno sestanek s predstavniki MZ!

03. februar 2021

 

Ljubljana, 3. februarja 2021

 

 

INFORMACIJA O SREČANJU PREDSTAVNIKOV SDZNS IN MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE TER VSEBINI SESTANKA

 

 

V torek, 2. februarja 2021, se je ožje vodstvo Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) udeležilo že dolgo načrtovanega in težko pričakovanega delovnega sestanka na Ministrstvu za zdravje (MZ). Predstavnike SDZNS so sprejeli državna sekretarka Alenka Forte, vodja kabineta na MZ Tina Bregant in Matevž Lakota iz Direktorata za zdravstveno varstvo.

Tema pogovora so bile že leta poznana problematika in številne aktualne zadeve v zdravstveni negi (ZN). Sogovornike so predstavniki sindikata opozorili, da je bil zadnji skupni  konstruktiven sestanek na MZ izpeljan že pred enim letom, v času ministra Aleša Šabedra. Sprejetih je bilo kar nekaj sklepov in časovnic za njihovo uresničitev, vendar je zaradi kasnejše menjave vlade vse zastalo. Odnos novega ministra za zdravje Tomaža Gantarja do zaposlenih v ZN je bil precej ignorantski in zadeve se niso premaknile z mrtve točke. Sočasno z menjavo vlade je bila razglašena tudi epidemija, ki je dodatna razgalila vse težave, ki pestijo zdravstvo in socialno varstvo.

Predstavniki SDZNS so sogovornikom na včerajšnjem sestanku izpostavili problematiko pomanjkanja in izčrpanosti kadra v ZN, na kar sindikat sicer opozarja že leta. Zaposleni na področju ZN nosijo glavnino bremena epidemije, kader pa beži iz poklica ali v tujino, kar pa ni prav nič nenavadno, saj je plačilo za zahtevno, težko in odgovorno delo precej podcenjeno in kot tak je poklic vse bolj neprivlačen. SDZNS je predstavnike MZ opozoril na kršenje Stavkovnega sporazuma iz leta 2018, predvsem v zvezi s kadrovskimi standardi in normativi v ZN, ki bi morali biti implementirani že januarja 2020. Na sestanku je bil še posebej in ponovno izpostavljen problem delovnih mest perfuzionistov in novega delovnega mesta DMS v intenzivnih oddelkih psihiatrije, kar je bilo prepoznano kot anomalija pogajanj v letu 2018. Sindikat zahteva odprtje tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v ZN, saj je nujno potrebno na novo ovrednotiti in nagraditi delo na področju ZN. SDZNS meni, da je delo na tem področju zelo težko primerljivo z ostalimi poklici znotraj javnega sektorja, ki se sedaj primerjajo zgolj po stopnji izobrazbe.

SDZNS je opozoril še na zapoznela izplačila oz. neizplačila dodatkov v času epidemije in na pomanjkanje dialoga pri sprejemanju PKP. Skupaj s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja je tudi SDZNS vložil številne amandmaje, da bi z argumenti prepričali in odločevalce opozorili na številne pomanjkljivosti v »protikoronski zakonodaji«. Tukaj izstopata tako patronaža kot triaža ter še številna druga delovišča. Na pobudo SDZNS so se sodelujoči na včerajšnjem srečanju dotaknili tudi problematike 38. člena ZZDej in nesporazumov, ki so nastali zaradi sprememb zapisanih v PKP7.

V zaključku sestanka je sindikat – ne glede na to, kdo bo novi minister za zdravje in kdaj bo nastopil svoj mandat – zahteval, da se vse aktivnosti, ki so bile prekinjene ob koncu ministrovanja Aleša Šabedra nadaljujejo skladno z dogovorjeno časovnico.

Prihodnje srečanje predstavnikov SDZNS in MZ je predvideno sredi marca, medtem pa naj bi v roku meseca dni pričele z delom oziroma ga nadaljevale skupine za sprejem standardov in normativov v ZN. Navedeno so zagotovili predstavniki Ministrstva za zdravje na tokratnem sestanku. Hkrati se po njihovih besedah Vlada RS močno zaveda vloge in pomembnosti zaposlenih v ZN za obstoj ter kakovost zdravstva in socialnega varstva, zato v tej smeri pripravljajo tudi spremembe za izboljšanje statusa zaposlenih v ZN.

SDZNS si prizadeva za izboljšanje položaja zaposlenih v zdravstveni negi. Pri tem so pomembni vsi in vsak posameznik posebej. Številčnost daje sindikatu akcijsko moč, ki se kasneje skozi aktivnost prelevi v rezultate. V teh časih nič več ni samoumevno, tudi nekoč že izborjene pravice iz delovnega razmerja ne. Veliko tega je sindikat skupaj s članicami in člani doslej uspel ohraniti in nadgraditi v korist zaposlenih v zdravstveni negi. Veliko dela pa vse skupaj še čaka. S podporo članstva in zavedanjem, da skupaj zmoremo več, uspeh ne bo izostal.

  

X X X X X

 

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

www.sdzns.si, sdzns@siol.net

Metelkova 15,

1000 LJUBLJANA

Tel.: 01 439 40 30, Faks: 01 439 72 85

 

 

 

 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »