Ministra smo seznanili s problematiko glede izplačila dodatkov

22. maj 2020

Na sestanku pri ministru za zdravje dr. Tomažu Gantarju 22. maja, ki smo se ga udeležili sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, smo ponovno odprli pereče vprašanje izplačila dodatkov, ki izhajajo oziroma jih opredeljujeta Kolektivna pogodba za javni sektor in z (KPJS) in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
 
Ministru smo predstavili informacije, kot jih pridobivamo s terena od naših članic in članov in skupaj smo ugotovili, da številni zavodi še niso podali zahtevkov za izplačilo ter da je pristop posameznih direktorjev do izplačila dodatkov zelo različen. Ministru smo povedali, da je naše stališče glede izplačila dodatka po KPJS (65 %) jasno ter da ga morajo  prejeti vsi zaposleni za vse ure prisotnosti na delu. Minister za zdravje je pojasnil, da so izplačila sredstev, namenjenih za dodatke, v teku, in sicer glede na dinamiko prejetih zahtevkov s strani zavodov ter da direktorji na podlagi sprejetih sklepov odločajo o razdelitvi sredstev zaposlenim.
 
Odločitev SDZNS in ostalih sindikatov je bila, da bomo počakali na končna izplačila in morebitne poračune zaposlenim, kar se po naši oceni lahko zavleče za približno mesec dni. V primeru kršenja KPJS pa bomo ubrali vsa pravna sredstva (sodno pot) za dosego cilja, to je pravično izplačilo dodatkov zaposlenim. Na to smo ministra in njegovo ekipo tudi jasno opozorili. Članstvo bomo glede na pridobljene informacije s terena tudi sprotno obveščali o nadaljnjih korakih.
 
Na sestanku smo se dotaknili tudi problematike pomanjkanja kadra v zdravstveni negi in s tem naše doslej še neizpolnjene stavkovne zahteve sprejema kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi. V SDZNS zahtevamo, da se na tem področju nemudoma nadaljuje delo, ki je zastalo zaradi odstopa vlade in razglašene epidemije.
 
Zavzeli smo se tudi  za ohranitev in krepitev javnega zdravstva, ki se je v času epidemije izkazalo kot edini učinkoviti sistem zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega varstva prebivalcev.
 
Vodstvo SDZNS

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »