Naše prvo letošnje srečanje z ministrom za zdravje

09. januar 2020

Vodstvo Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) se je v sredo, 8. januarja 2020, srečalo z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom in njegovimi najožjimi sodelavci na delovnem sestanku. Naše prvo medsebojno srečanje v tem letu je bila priložnost, da ministra (znova in osebno) opozorimo na težave, s katerimi se vsakodnevno srečujemo zaposleni v zdravstveni negi in na katere že ves čas opozarjamo, tako politiko kot stroko. Predvsem smo izpostavili odhajanje kadra in posledično pomanjkanje le-tega, zlasti v bolnišnicah in socialnih zavodih. Opozorili smo na anomalije pri plačah, ki so nastale kot posledica pogajanj v letu 2018, znova spomnili na še vedno ne sprejete kadrovske normative in standarde, na neuveljavljena nova delovna mesta, ki so nastala zaradi spreminjanja strokovnih smernic, predvsem na primarnem nivoju. Ministru Šabedru smo predstavili tudi predloge rešitev, kot jih vidimo na sindikalni strani, med drugim smo predlagali odprtje tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi.
 
Minister se po njegovih besedah zaveda (težavnosti) položaja, v katerem se nahajamo, in dejstva, da bo potrebno v čim krajšem času narediti korak v smeri (pre)potrebnih sprememb, če želimo ohraniti kakovost in varnost na področju zdravstvene nege. Na sestanku smo zbrani sprejeli tudi določene sklepe, ki od ministrstva zahtevajo aktiven pristop k iskanju rešitev v zadovoljstvo obeh strani.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »