Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti pripravljena za sprejem

21. april 2017

Vlada je 20. aprila potrdila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja področje podeljevanja koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter ureja področje oglaševanje zdravstvenih storitev. Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je potrditev novele (oziroma zlasti njen kasnejši sprejem) pomembna zlasti v luči njenega 31. člena, ki prinaša sistemsko rešitev za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo.
 
Kot je včeraj po seji Vlade poročala Slovenska tiskovna agencija, predlog novele, ki je bila v javni razpravi oktobra 2015, med drugim določa, da mora imeti izvajalec zdravstvene dejavnosti zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora med drugim imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje.
 
Novela tudi opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu. Sprva je bilo predvideno, da lahko zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zavodu na podlagi pisnega obvestila svojemu delodajalcu, pri zasebniku pa največ v obsegu osmih ur na teden, pred tem pa mora dobiti soglasje delodajalca.
 
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da je danes vlada sprejela predlog, ki sledi sporazumu s Fidesom, da bo zdravstveni delavec potreboval predhodno soglasje in ne le obvestilo tudi za delo v drugem javnem zavodu. Ostaja pa omejitev dela za osem ur tedensko le pri zasebnikih.
 
Če bo zdravstveni delavec pri drugem izvajalcu dejavnosti delal v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določa novela, ga bo lahko delodajalec odpustil.
 
Predlog novele podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Pri tem po besedah ministrice uvajajo sistemski nadzor, ki bo združil več oblik nadzora. Po njenih besedah je sedanji sistem preveč razdrobljen in ne da celovitega poročila zdravstvenega izvajalca.
 
Na novo opredeljuje tudi oglaševanje zdravstvenih storitev in opredeljuje, kaj je zavajajoče in nedostojno oglaševanje, takšno oglaševanje pa je z novelo tudi prepovedano. Novela tudi določa tiste storitve, ki jih zasebniki ne smejo opravljati.
 
Glede koncesij, okoli katerih se je dvignilo največ prahu, predlog novele določa, da se podeljujejo za 15 let, z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Po noveli se koncesija podeli na podlagi javnega interesa in ne interesa kandidata. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti se bo podeljevala na podlagi razpisa in to takrat, ko javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenim z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oz. ne more zagotoviti ustrezne dostopnosti.

V določbah o prehodnem obdobju je po ministričinih navedbah določeno, da bodo tisti koncesionarji, ki imajo že podeljeno koncesijo za nedoločen čas, z dnem uveljavitve zakona avtomatsko imeli podeljeno koncesijo za 15 let, nato pa bodo imeli možnost podaljšanja za 15 let.
 
Ministrica se je odzvala na očitke, da se s to novelo spravlja koncesionarje v neenakopraven položaj. Kot je ocenila, so prej javni zdravstveni zavodi v neenakopravnem položaju. Opozorila je, da so koncesionarji zasebniki, ki delajo po zakonu o gospodarskih družbah, in jim zato materiala ni treba nakupovati v skladu z javnimi naročili, svobodno lahko razpolagajo z dobičkom, niso zavezani k zaposlovanju sovjih sodelavcev za nedoločen čas, ki je nekajkrat dražje kot pa sodelovanje po podjemni pogodbi. Tako nimajo niti stroškov za izobraževanje zdravnikov, za dopuste in pridobivanje licenc.
 
Novela zakona ureja tudi priznavanje kompetenc za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki že vrsto let opravljajo dela, za katere se od leta 2004 zahteva visoka izobrazba. Kolar Celarčevo veseli, da so uspeli s sindikati sester doseči popoln konsenz, tako da bodo lahko omenjene medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo ostale na teh delovnih mestih in bodo za to tudi ustrezno plačane.
 
Koalicija se je o predlogu novele dolgo usklajevala, naposled so se uspeli dogovoriti v sredo. Kritični so bili predvsem v DeSUS.
 
Kolar Celarčeva se je dotaknila tudi predloga novele zakona o pacientovih pravicah, ki jo je ministrstvo že poslalo v vladno obravnavo. Pojasnila je, da so se v sredo koalicijsko usklajevali tudi glede te novele, saj imajo zlasti v SD določene pomisleke in vprašanja. Po njenem mnenju so ti pomisleki verjetno posledica nerazumevanja določenih členov, zato se je ponudila, da jih bo v poslanski skupini SD podrobno pojasnila. Tako ministrica pričakuje, da bo vlada v sredo potrdila to novelo.
 
Vir: Slovenska tiskovna agencija, 20. april 2017

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »