Od danes javni uslužbenci znova upravičeni do izplačila dela plače za redno delovno uspešnost

01. julij 2020

Na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se začne v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. V zvezi s tem so na Ministrstvu za javno upravo ob sodelovanju predstavnikov sindikalne strani pripravili tudi posebna pojasnila oziroma usmeritve glede izplačila redne delovne uspešnosti ob upoštevanju veljavnih določb v ZSPJS in KPJS, ki jih najdete tukaj.
 
Kot omenjeno, se je s koncem junija iztekel ukrep, ki je omejeval izplačevanje delovne uspešnosti javnim uslužbencem. Slednji bodo tako z julijem znova upravičeni do tega dodatka.
 
Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Kolektivna pogodba je za leto 2008 določila skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v višini dveh odstotkov letnih sredstev za osnovne plače. Ker se za nadaljnja leta skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti ni določal, tako ta tudi za leto 2020 ostaja v višini dveh odstotkov.
 
Za letos se bo sicer za redno delovno uspešnost namenilo dva odstotka sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev, saj se redna delovna uspešnost sprosti za drugo polovico leta. Celoten obseg teh sredstev pa ne bo izplačan v letošnjem letu, saj se lahko redna delovna uspešnost izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. V primeru trimesečnega izplačila se bo za prvo trimesečno obdobje (julij, avgust, september) dodatek izplačal novembra letos, za drugo trimesečno obdobje (oktober, november, december) pa februarja 2021.
 
Ob tem so na Ministrstvu za javno (MJU) upravo med drugim pojasnili, da se delitev sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti skladno s kolektivno pogodbo izvede na ravni uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.
 
Opozarjajo tudi, da lahko po zakonskih določbah redna delovna uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. V letošnjem letu se bo za določitev najvišjega možnega zneska upoštevala osnovna plača decembra 2019. Ker se bo dodatek izplačeval zgolj v drugi polovici leta, pa bo lahko znašal največ eno osnovno plačo.
 
Na ministrstvu so spomnili še na kriterije in merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti, za katere so se v dialogu s sindikati sicer dogovorili, da jih je treba preučiti, da bi bili bolj objektivni in bi bil postopek enostavnejši. Po zdaj veljavnih določbah kolektivne pogodbe so med kriteriji znanje in strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela, obseg in učinkovitost dela in inovativnost.
 
Odločitev, ali bo javne uslužbence ocenjeval predstojnik ali nadrejeni, je v rokah delodajalca. Na MJU ob tem sicer predlagajo, da javne uslužbence ocenjuje neposredno nadrejeni, saj ta najbolje pozna njegove delovne rezultate v ocenjevalnem obdobju.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »