Odbor za zdravstvo je na nujni seji obravnaval razmere v domovih za starejše pri nas, ki veljajo za žarišče epidemije koronavirusa COVID-19

22. april 2020

V torek, 21. aprila, je v parlamentu potekala seja Odbora za zdravstvo, na kateri je bilo obravnavano stanje v domovih za starejše v času epidemije. Razprava se je vrtela tudi okrog opozoril o pomanjkanju kadra. Na omenjeno – ter še na številne druge težave v domovih in širše v zdravstvu – je opozoril tudi generalni sekretar Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Marjan Meglič. Razprava je še enkrat več razgalila številne težave v sistemu, saj so z nastopom epidemije na dan ponovno prišle dolgoletne težave, s katerimi se srečujemo v socialno-varstvenih zavodih, in sicer neustrezni standardi in normativi, težki delovni pogoji, slabi oziroma neprimerni prostorski pogoji, velike psihične in fizične obremenitve, prenizko plačilo za delo, odhajanje kadra, ... Na te in še druge težave SDZNS pristojne opozarja že vrsto let, vendar naše pozive k rešitvam vsakokratna vladajoča politika enostavno presliši in ne naredi nič ne za stanovalce domov, še manj pa za zaposlene.
 
Nujna seja parlamentarnega odbora je bila sklicana na zahtevo Levice, ki želi vladi predlagati sprejetje več ukrepov za zaščito oskrbovancev domov za starejše. Sistem domov je bil po besedah poslanca Levice v alarmantnem stanju že pred krizo, v času epidemije pa se je zgodil kolaps. V Levici so zato predlagali več sklepov, s katerimi bi vlado pozvali, naj v največjem možnem obsegu zagotovi bolnišnično zdravljenje vsem obolelim s covidom-19, tudi oskrbovancem domov starejših, in s tem razbremeni posamezne socialnovarstvene zavode. Prav tako se zavzemajo za povečanje obsega testiranja oskrbovancev in zaposlenih ter financiranje dodatnih stroškov domov iz proračunskih sredstev.
 
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob tem zahtevajo, da nemudoma dobijo navodila za izplačilo kriznih dodatkov. Po besedah predsednice upravnega odbora skupnosti Melite Zorec pričakujejo tudi, da bodo materialne stroške in izpad dohodka zaradi nezasedenosti postelj dobili povrnjene, saj niso nastali po krivdi zavodov.
 
A do glasovanja o predlaganih sklepih poslanci danes še niso prišli, saj so večji del večurne razprave zaznamovala opozorila sindikatov s področja zdravstvene nege in drugih reprezentativnih organizacij glede stanja v domovih. Opozorili so predvsem na kritično pomanjkanje kadra in visoko povprečno starost zaposlenih v zdravstveni negi, poleg tega pa je velika večina oskrbovancev popolnoma odvisna od tuje pomoči.
 
Težava s kadri se je povečala tudi s prekinitvijo pedagoškega procesa, ko se so se iz domov umaknili vsi študenti in dijaki, ki so bili tam na praksi, pa tudi prostovoljci, za katere ni bilo zaščitne opreme. Marsikje so bili v veliko pomoč tudi sorodniki, je pojasnila predsednica Združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden. Ob tem je ministrstvo za zdravje opomnila, da ima v rokah škarje in platno za prerazporejanje delavcev.
 
Minister za zdravje Tomaž Gantar se je sicer strinjal, da je slika v domovih kritična, ker so bile te institucije vrsto let zanemarjanje, a je zatrdil, da so v kriznem času naredili največ, kar so lahko. Minister je še zavrnil očitke, da starejši ne dobijo ustrezne zdravstvene oskrbe. "Domov ne moremo preseliti v bolnišnice, vanje namestimo bolnike, ki bolnišnično oskrbo potrebujejo in jo tudi dobijo," je zatrdil minister, ki je bil na seji deležen opozorila iz poslanskih vrst, saj je med razpravo snel zaščitno masko.
 
Epidemiologinja Alenka Trop Skaza iz celjske območne enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je v stiku z razmerami v Metliki in Šmarju pri Jelšah, je poleg utrujenosti kadra opozorila tudi na hud stres, ki jih razmere prinašajo oskrbovancem. "Starostniki ne razumejo, zakaj jih družina več ne obiskuje," je dejala in izpostavila primer, ko so komaj preprečili samomor. Velike stiske doživljajo tudi oskrbovanci z demenco, pri katerih je že odvzem brisa zelo zahteven.


Na naslednjih povezavah si lahko ogledate posnetke 31. nujne seje Odbora za zdravstvo (21. 4. 2020) in v njih tudi nastop generalnega sekretarja SDZNS Marjana Megliča:

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »