Organizacije s področja zdravstvene nege pozivamo k ureditvi razmer

23. december 2020

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza)  in sindikati s področja zdravstvene nege smo v pismu predsedniku vlade Janezu Janši in ministrstvu za zdravje opozorili na kadrovsko podhranjenost, neprimerne delovne pogoje in nedostojno plačilo. Spomnili smo ga, da smo deležniki že večkrat ponudili pomoč pri iskanju rešitev. Pričakujemo čimprejšnje srečanje, na katerem bi poiskali rešitve.


Organizacije v dopisu opozarjamo, da se s pomanjkanjem kadra soočamo na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter tudi v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih. Zaradi trenutnih razmer, povezanih z epidemijo covida-19, pa je to pomanjkanje še bolj izrazito in zahteva takojšnje ukrepanje. Če strukturnih sprememb ne bo, državljani ne bodo deležni zdravstvene oskrbe, kakršno si zaslužijo.

Ocenjujemo, da trenutno stanje odraža pomanjkanje tako vizije in načrtovanja kadra zdravstvene nege kot tudi dosedanjega načrtnega zanemarjanja financiranja področja. Izpostavili smo, da je zdravstvena nega nujno potrebna za dobrobit bolnika in uspešno delovanje vsakega zdravstvenega sistema. Potrebno je takojšnje sistemsko ukrepanje!

Časa za čakanje in odlašanje ni več, sicer bodo iz poklica odšli še tisti izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki zaenkrat še vztrajajo, mladi pa se za ta plemenit poklic ne bodo odločali. Brez medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev pa zdravstvenega varstva ni mogoče zagotavljati.

Izpostavljamo, da so tako v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije kot tudi pristojni sindikati pri iskanju rešitev že večkrat ponudili pomoč, a doslej žal nismo prejeli odgovora, stanje pa se ni niti malo izboljšalo. Zato pričakujemo čimprejšnje povabilo na sestanek, na katerem bomo skupaj poiskali rešitve za ureditev nevzdržnih razmer na področju zdravstvene nege.

Pismo, v katerem opozarjamo na neurejene razmere, so podpisali v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Florence sindikatu medicinskih sester - Pergam, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Sindikatu kliničnega centra Ljubljana in za Sindikate v zdravstvu Slovenije Pergam ter Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije.


Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »