Pismo ministru za zdravje in ministru za delo glede stroškov obveznega testiranja na virus SARS-CoV-2

02. avgust 2021

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Minister                                                                                                         
Št. 182/2021
g.Janez Poklukar
                                                                                          Ljubljana, 2.8.2021
Štefanova ulica 5
1000 LJUBLJANA

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Minister
g.Janez Cigler Kralj
Šukljeva cesta 44
1000 LJUBLJANA

 

                                                                                             

ZADEVA: stroški obveznega testiranja na virus SARS-CoV-2

 

 Spoštovani!

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo se seznanili z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št.118/21 z dne 19.julija 2021 in se začne uporabljati 23.avgusta 2021.

 Glede na to, da nova uredba prinaša spremembo financiranja presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 iz sredstev proračuna Republike Slovenije, ni jasno, ali bo obvezno periodično testiranje za zaposlene v zdravstveni negi v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva brezplačno tudi po 23.avgustu 2021, ko se bosta z novo uredbo uskladili Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Ur.l.RS, št. 36/21 in nasl.) ter Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (Ur.l.RS, št. 90/21 in nasl.).

Napoved plačljivih testov je sprožila val nezadovoljstva med zaposlenimi v zavodih, zato vas želimo v zvezi s tem ponovno opozoriti, da je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.43/11; ZVZD-1) delodajalec dolžan nositi vse stroške za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu, kar vključuje tudi stroške morebitnih obveznih testiranj na okužbo z virusom SARS-CoV-2. 14.člen ZVZD-1 izrecno določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. Morebitna uvedba plačljivih testov za zaposlene bi bila zato v nasprotju z zakonom.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da tudi po 23.avgustu 2021 zagotovite ustrezno javno financiranje presejalnih programov za zaposlene v zdravstveni negi v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, morebitni uvedbi plačljivih testov, kot tudi drugim podobnim načinom reševanja »korona« problemov na plečih zaposlenih, pa se bo Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije uprl z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Z odličnimi pozdravi,

 

                                                                                                          PREDSEDNICA
                                                                                                          Slavica Mencingar

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »