Po zaostritvi dialoga z vlado v petek prvi sestanek z medicinskimi sestrami

23. november 2017

Kot je pojasnila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar, so aktivnosti v tej smeri začeli že spomladi. Številne zadeve so neurejene, pravi Mlakarjeva, ki je omenila neplačane ure in nejasno referenčno obdobje, kdaj morajo delodajalci izplačati opravljene ure kot nadure, pa tudi vprašanja, povezana z obveznostjo izobraževanja zaposlenih.
Predvsem pa po njenih besedah želijo uveljavitev kadrovskih normativov - bodisi prek sprememb kolektivne pogodbe bodisi prek pravilnika o organizaciji zdravstvene nege in oskrbe, ki ga je obljubilo ministrstvo za zdravje. Ker nimajo kadrovskih normativov, namreč ta trenutek "že v vladnem projektu odpravljanja čakalnih dob težko uveljavljajo enake pravice kot zdravniki, nimajo plačanih vseh opravljenih ur, ki se znova kopičijo v velikih količinah, in nenazadnje nimajo dokazil, da jih je na posameznem delovnem mestu premalo, preveč ali dovolj".
Vse te vsebine so vgradili v svoj predlog sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki so ga v petek predstavili predstavnikom ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj ima vladna stran deset dni časa, da pripravi protipredlog.
Ob tem pa imajo v sindikatu pričakovanja tudi glede tarifnega dela oziroma plač. Pričakujejo, da se bodo vrednotenja ustrezno popravila tudi pri tistih v zdravstveni negi, ki so uvrščeni nad 26. plačni razred. A je po besedah Mlakarjeve situacija na krovnih pogajanjih precej brezizhodna, nekatere poklicne skupine pa so uspele izsiliti takšne ali drugačne dogovore.
Prepričana je, da zdravniki stavke ne bi nikoli preklicali, če jim vlada ne bi zagotovila vsega, kar so se dogovorili. In tudi v njihovem sindikatu imajo pričakovanja po izboljšanju plač v kontekstu primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti, a bojijo se, da se lahko to precej odmakne v prihodnost, saj ni zavezujočih rokov, do kdaj naj bi to izpeljali. Mlakarjeva je še pojasnila, da se je vladna stran z vabilom na sestanek odzvala šele, ko so nekoliko zaostrili zadeve. Republiški odbor sindikata je prejšnji teden sklenil, da v primeru, da do odziva obeh ministrstev ne pride, reaktivirajo stavkovni odbor. Ob tem so z drugim sklepom napovedali stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, kar bo odvisno od tega, kako bodo do novega leta potekali pogovori z vladno stranjo. Možne so kratke prekinitve dela, javni protestni shodi, tudi umik soglasij za nadurno delo, napovedujejo.
Pri tem pa v sindikatu ugotavljajo, da nekatere zaveze vlada vendarle uresničuje z zakonom o zdravstveni dejavnosti, v pogajanjih o odpravi plačnih anomalij za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda pa so vsaj približno dosegli tisto, kar so si zastavili.
Vir: STA, 24. 11. 17

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »