Podpis dogovora in aneksa h kolektivnim pogodbam

02. junij 2021

Predmet Dogovora in aneksov je naslednji:
- regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj v polovičnem delovnem času
- dogovorjeni so novi zneski za dnevnice za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur (21,39 EUR), v trajanju nad 8 do vključno 12 ur (10,68 EUR), v trajanju 6 do 8 ur (5,16 EUR)
- cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči se za člane sindikata povišuje na 140 odstotkov minimalne plače (kar bo po novem pomenilo, da bodo do solidarnostne pomoči upravičeni vsi tisti člani, katerih osnovna plača je enak ali nižja od 31. PR)
- kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene enotno znaša 30 % cene neosvinčenega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer
- potni stroški za prihod na delo in odhod z dela se določijo v višini kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega  bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 EUR , prag upravičenosti ostaja razdalja 2 km
- ob predložitvi dokazila o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz) se povrnejo stroški v višini cene te vozovnice
-  za leto 2021 se za vse javne uslužbence določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov, določijo se nagrade 
kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »