Pogajanja s sindikati javnega sektorja se začnejo jutri

17. oktober 2018

 Finančnega okvira, ki ga je vlada postavila za pogajanja, minister ni  razkril. "Če bi izdal ta okvir, potem ta pogajanja niti niso potrebna," je dejal.
Je pa izpostavil pomembnost upoštevanja relevantnih makroekonomskih in javno-finančnih okvirov ter zakona o fiskalnem pravilu. K temu je vlada z izhodišči zavezala svojo pogajalsko skupino, od katere pričakuje tudi, da bo v pogajanjih s sindikati dosegla nekatere zaveze, ki bi v prihodnje olajšale oziroma sploh omogočile dialog o plačnem sistemu.
Kot izhaja iz izhodišč, si na vladni strani želijo, da bi bila s sklenitvijo stavkovnih sporazumov dokončno zaključena pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov ter da bi se za tem začeli usklajevati o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter zakona o javnih uslužbencih. Potrebne so tudi določene spremembe pri zakonu o javnih uslužbencih.
Finančni učinek zadnje vladne ponudbe je ob prekinitvi pogajanj spomladi znašal 306 milijonov evrov, realiziran naj bi bil postopno, in sicer v treh letih.
Ob tem pa ostaja še vprašanje nekaterih še veljavnih ukrepov. Aktualna vlada se tako želi ob povišanju plač dogovoriti tudi za trajen zamik izplačila napredovanj na 1. december tekočega leta ter podaljšanje ukrepa, ki se nanaša na izplačevanje delovne uspešnosti, ki se sicer izteče konec leta.
Izhodišča predvidevajo tudi, da bo vlada pooblastila pristojna ministrstva, da začnejo pogajanja o stavkovnih in drugih zahtevah iz njihove pristojnosti, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, po predhodni uskladitvi pogajalskih izhodišč v okviru
VIR:STA,17.10.2018

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »