Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

04. december 2019

Objavljamo Navodila MZ v povezavi z realizacijo 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.Številka:                012-25/2019/921

Datum:                  2. 12. 2019

 

Zadeva:                Navodilo ministra v povezavi z realizacijo 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)

Zveza:                   Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege 

 

Spoštovani,

 

v povezavi z realizacijo 38. člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu ZZDej-K) in v povezavi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (EPA: 833 – VIII) podajamo sledeče navodilo:

Zaposlenim tehnikom zdravstvene nege, ki so skladno z določbami ZZDej-K izpolnjevali vse pogoje za prerazporeditev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre in se jim zaradi napak poslovodstva oziroma drugih objektivnih razlogov, v roku, ki izhaja iz 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K, ni ponudilo v podpis pogodbe za delovno mesto diplomirane medicinske sestre oziroma pogodbe o izobraževanju, se lahko v podpis ponudi ustrezna pogodba o zaposlitvi do 31. 12. 2019.

Ob argumentiranih razlogih objektivne narave (npr. pridobivanje verodostojnih dokazil o izpolnjevanju pogojev) lahko poslovodstvo ponudi ustrezne pogodbe v podpis tudi kasneje, vendar najkasneje do 17. 5. 2020. Potek navedenega roka pa ne odvezuje poslovodstev odgovornosti za izvršitev določb 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K.

Pojasnjujemo še, da zgornja navodila ne odvezujejo poslovodstev prekrškovne odgovornosti, saj so roki, določeni v 38. členu že potekli.

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti ste dolžni do vključno 4. 12. 2019 na elektronski naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na številko zadeve 012-25/2019/919, posredovati poimenski seznam zaposlenih, ki jim boste skladno z upoštevanjem vsebine tega navodila in ob upoštevanju kumulativnega izpolnjevanja pogojev prvega, drugega ali tretjega odstavka 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K, ponudili v podpis pogodbo za zaposlitev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre oziroma pogodbo o izobraževanju ob delu. Ob navedbi posameznega zaposlenega, nam posredujte tudi podatek po katerem odstavku predhodno navedenega člena, zaposlenega prerazporejate.

Na naveden elektronski naslov v navedenem roku posredujte tudi podatek o kumulativnem številu tehnikov zdravstvene nege in na podlagi katerega odstavka 38. člena ZZDej-K, ki ste jih prerazporedili na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, pred prejemom tega navodila.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. 

 

S spoštovanjem,

Aleš ŠABEDER

minister


Vročiti:

-  Izvajalcem zdravstvene dejavnosti

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »