Poziv SDZNS premieru, naj končno prisluhne

06. januar 2021

 

Vlada Republike Slovenije

g. Janez Janša, predsednik

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

 

 

 

Ljubljana, 5. 1. 2021

 

 

 

Spoštovani gospod predsednik Vlade RS in začasni minister za zdravje!

 

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) se ponovno obračamo na Vas. Tokrat ne samo kot na predsednika Vlade RS, ampak tudi kot na začasnega ministra za zdravje.

Tako na Vaš kot tudi na naslov ministrstva za zdravje smo doslej poslali številne pozive za ureditev statusa zaposlenih v zdravstveni negi. Razen pozivov takratnemu ministru za zdravje g. Gantarju (v začetku meseca decembra 2020) s strani Vašega kabineta in generalnega sekretariata Vlade RS ni bilo nobenih odzivov niti konkretnih dejanj. Ne razumemo, da nihče od odgovornih na ministrstvu za zdravje ne najde toliko časa, da bi pripravil odgovor na naše številne zelo argumentirane pozive. Je to ustrezen odnos do medicinskih sester, ki nosijo eno največjih bremen pri obvladovanju epidemije?

Nad neodzivnostjo smo zelo razočarani, saj nam to daje vedeti, da ni politične volje za reševanje zelo resnih in že kritičnih situacij, ki nastajajo pri delu na področju zdravstvene nege.

Naj Vas ponovno spomnimo na velik odliv kadra in posledično pomanjkanje določenih poklicnih profilov zdravstvene in babiške nege na sekundarni in terciarni zdravstveni ravni ter v okviru zdravstvene nege, ki se izvaja v socialno varstvenih zavodih (pomanjkanje bolničarjev, zdravstvenih tehnikov in DMS). S tem problemom se sistema zdravstvenega in socialnega varstva aktivno soočata že dobrih 10 let in žal konkretnih rešitev še ni. V zadnjih desetletjih so bili izvedeni določeni posegi v kadrovski sistem širše javne uprave, ki so se na področju zdravstvene in babiške nege izkazali za ne dovolj premišljene in tudi škodljive. Povzročili so namreč precejšnja nihanja in neravnotežja v sistemu. Posamezna delovna mesta v ZN so bila in so še vedno prenizko ovrednotena. Na splošno smo v SDZNS na pogajanjih in tudi drugače opozarjali, da je potrebno vse profile v sistemu zdravstvene in babiške nege uvrstiti vsaj nekaj plačnih razredov višje, kot druge po stopnji izobrazbe primerljive poklice v javnem sektorju. Primerno oziroma dodatno finančno ovrednotenje dela je glede na stopnjo zahtevnosti in odgovornosti ena izmed rešitev, ki pa mora biti kumulativno zajeta (težji delovni pogoji, izmensko delo, karierni razvoj, normativi, …) kar bi zagotovo pomenilo pot do zmanjšanja fluktuacije. Ne samo sindikati, tudi posamezni direktorji menijo, da je skrajni čas za ureditev primernega statusa zaposlenih v zdravstveni negi in s tem zaustavitve odhajanja kadra, ki je trenutno najbolj pereč na sekundarnem in terciarnem nivoju ter v socialnovarstvenih zavodih.

Zraven naštetega je nujno potrebno rešiti novo nastale anomalije, ki so posledica parcialnih sprememb na pogajanjih v obdobju 2017–2018 in na katere smo na pogajanjih pravočasno opozorili, vendar takratna vladna pogajalska stran ni bila pripravljena razumeti naših argumentov, ki so bili zelo realni in so izhajali iz prakse. Tako bi se izognili številnim konfliktom v zavodih, ki nastali kot posledica ignoriranja naših stališč, in bi s tem izboljšali medsebojne odnose, ki so tudi eden izmed vzrokov za odhajanje kadra. Kot primer naj navedemo samo nekaj delovnih mest (predlagana nova DM; DMS – v intenzivnih oddelkih psihiatrije, DMS v dispečerskem centru, DMS – skupnostna psihiatrična obravnava in kot dodatni primer anomalijo vrednotenja DM, DMS – perfuzionist, z evropsko priznanimi certifikati).

Verjetno ste tudi seznanjeni, da smo v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije pripravili predlog prenove Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki je po samo enem sestanku na MZ (novembra 2017) ostal v predalih ministrstva. S prenovo kolektivne pogodbe smo našli način primernega oziroma stimulativnega nagrajevanja kadra zdravstvene nege, po vzoru znanih in dobro uveljavljenih zdravniških dodatkov za težje pogoje dela na posameznih deloviščih. Verjetno se boste strinjali z nami, da se ne moremo primerjati v plačilu za delo z ostalim javnim sektorjem zgolj po stopnji izobrazbe, ob tem pa zanemariti okoliščine pogojev dela, odgovornosti, zahtevnosti ter ostale številne dejavnike, s katerimi se pri svojem delu srečujemo.

Vsak dan iz zavodov dobivamo sporočila o odhajanju in posledično še večjem pomanjkanju kadra. Prav zaradi uporabnikov naših storitev in zaposlenih, ki »še ostajajo«, je potrebno sistemsko pristopiti k reševanju nastale situacije, ki pa ni od včeraj. V situaciji razglašene epidemije, kakor tudi v času med obema epidemijama, se zaposleni vsakodnevno srečujejo z dodatnimi obremenitvami in težkimi pogoji dela, različno plačanimi in vrednotenimi dodatki za enaka delovišča, z zamudami pri izplačilih dodatkov. Brez ustreznih rešitev sistem tega ne bo več dolgo vzdržal. Kaj bo potem??

Gospod predsednik Vlade, tokrat lahko tudi kot začasni minister za zdravje naredite vse, kar je potrebno za dolgoročno izboljšanje statusa zaposlenih v zdravstveni negi, saj za odlašanje preprosto ni več časa in ne potrpljenja. V SDZNS imamo pripravljene konkretne rešitve in predloge. Na Vas je, da nam prisluhnete v dobrobit vseh, ki delamo v zdravstvu in socialnem varstvu, kakor tudi uporabnikom naših storitev.


Pričakujemo Vaš hiter in konkreten odziv.

 

S spoštovanjem!

 

 Predsednica SDZNS

 Slavica Mencingar

 


V vednost po e-pošti:

-  Generalni sekretariat Vlade RS

-  Ministrstvo za zdravje

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »