Predstavniki SDZNS smo se sestali z državnim sekretarjem in direktorico direktorata za socialne zadeve na MDDSZEM

13. februar 2020

V sredo, 12 februarja, se je vodstvo Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije sestalo z državnim sekretarjem mag. Urbanom Krajcarjem ter direktorico Direktorata za socialne zadeve Mojco Pršina z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Na srečanju, katerega termin je bil dogovorjen še pred odstopom predsednika vlade, je SDZNS predstavnikoma ministrstva predstavil (nekatere najbolj pereče) težave, s katerimi se srečujejo zaposleni na področju zdravstvene nege v socialnovarstvenih in posebnih zavodih. Izpostavili smo problematiko kadrovskih normativov, težke pogoje dela, odhajanje kadra in težave s pridobivanjem novih zaposlenih. Razlogi za navedeno so zlasti neustrezni pogoji dela in preobremenjenost, prenizko plačilo za zahtevno delo ob visoki stopnji odgovornosti, ki jo pri delu prevzemajo posamezni poklicni profili v zdravstveni negi, pa tudi triizmensko delo z največ enim prostim koncem tedna na mesec.

Predstavniki sindikata smo prisotna opozorili tudi  na nesprejemljivost zavlačevanja pri pripravi sistemskih navodil za izplačilo dodatka za demenco, za pripravo katerih je bil zadolžen MDDSZEM. Predstavnika ministrstva smo seznanili z našim namenom odpiranja tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, in sicer v smeri boljšega vrednotenja dela v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Državni sekretar in direktorica direktorata sta nas seznanila z dejstvom, da vlada opravlja zgolj tekoče posle, da pa bodo kljub temu pripravili navodila za izplačilo dodatka za demenco in vodstvom zavodov poslali dopis, v katerem jih bodo pozvali k uporabi vseh zakonsko razpoložljivih možnosti za nagrajevanje zaposlenih (dodatek za povečan obseg dela, plačilo nadurnega dela, dodatek za demenco, …).

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »