Protest zoper ravnanje ministra za zdravje

07. april 2020

Ministrstvo za zdravje

Zainteresirana javnost in mediji

Članstvo sindikatov

 

Protest zoper ravnanje ministra za zdravje

 

Spoštovani in spoštovane,

 

sindikati, ki delujemo na področju zdravstva, smo bili danes seznanjeni z dvema dopisoma, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo (včeraj, dne 6. 4. 2020, popoldan) zdravstvenim zavodom. V dopisih minister poziva zavode in poslovodstva, da zadržijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor in dodatka za nevarnost in obremenitve v času epidemije COVID-19, in sicer, dokler podrobnosti ne bodo medresorsko usklajene ter dokler na ravni posameznih zavodov ne bodo sprejeti interni akti, s katerimi se naj bi določila delovišča ter zaposleni, katerim dodatki za delo v času epidemije COVID-19 pripadajo.

Na tem mestu opozarjamo, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačuje na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki velja od leta 2008. Gre za veljavno določbo kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalce, in neizplačilo tega dodatka pomeni neposredno kršitev kolektivne pogodbe. MZ ni pristojno za razlago kolektivne pogodbe, prav tako zavodi nimajo nikakršne pravne podlage za sprejem internih aktov, ki bi določali krog upravičencev do tega dodatka. MZ izvajalcem v zdravstvu priporoča, naj zavestno delavcem ne izplačajo dela plače, do katerega so upravičeni na podlagi veljavne kolektivne pogodbe in naj torej zavestno kršijo zakon in kolektivno pogodbo. In to za zaposlene v zdravstvu, ki so ključnega pomena ter v prvih bojnih vrstah za zajezitev te epidemije.

Ministrstvo je tovrstni poziv posredovalo bolnišnicam, zdravstvenim domovom in drugim javnim zavodom, katerih zaposleni so v času razglašene epidemije najbolj izpostavljeni, ogroženi in obremenjeni, pa še to nekaj dni pred izplačilom plač ter ob bok čestitki medicinskim sestram in babicam ob svetovnem dnevu zdravja! Nad takšno dvoličnostjo smo zgroženi.

Minister, sprašujemo Vas. Ali resnično (naivno) pričakujete, da sta etičnost, pripadnost k poklicu, socialni čut in razumevanje nastalih razmer zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev brezmejna?

Podpisniki zahtevamo:

1.  da minister za zdravje nemudoma prekliče poziv o zadržanju izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in priporočilo k nezakonitemu ravnanju direktorjem,

2. da minister za zdravje pozove zavode k zakonitemu delovanju zdravstvenih zavodov z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo za javni sektor,

3. da nas ministrstvo za zdravje kot socialne partnerje nemudoma vključi v pripravo usmeritev in aktov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za izplačilo dodatka za nevarnosti in obremenitve zaradi dela v času epidemije COVID-19.

 

Ministrstvo poziva direktorje zdravstvenih zavodov, da zaradi tvornega sodelovanja z zaposlenimi nemudoma vzpostavijo dialog s predstavniki zaposlenih in sindikati v svojem zavodu. Enako ravnanje pričakujemo od ministra za zdravje tudi na državni ravni.

  

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

 

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

 

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

 

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Andrej Dočinski l. r.

 

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM

Robert Kokovnik l. r.

Priloge:
Protest sindikatov

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »