Prvo letošnje pismo ministru za zdravje

15. januar 2019

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
g. Samo Fakin, dr.med., minister
Štefanova ul. 5
1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 15. januar 2019

  

Spoštovani gospod minister!

 

S podpisom stavkovnega sporazuma dne 03. 12. 2018 težave v zdravstveni negi žal niso nič manjše, kot so bile pred začetkom pogajanj. Res, da bomo dobili čez slab mesec vsi zaposleni v javnem sektorju en plačni razred več in tisti nad 26. PR še enega v letošnjem novembru, ter dodatke za manj ugodne delovne pogoje, kar je seveda dobrodošlo in za začetek tudi nekaj več, kot smo imeli pred tem. Z uveljavitvijo Aneksa h KP nismo dosegli boljšega vrednotenja dela le v zdravstveni negi, saj je šlo za splošen dvig plač vseh zaposlenih v javnem sektorju in smo tako ostali v enakih ali celo slabših razmerjih, kot doslej. Seveda nikakor ne nasprotujemo zvišanju plač za vse zaposlene v javnem sektorju, se pa dobro zavedamo, da je delo, ki ga opravljajo medicinske sestre zelo zahtevno, zelo odgovorno in pod nenehnimi pritiski ter je ves čas podcenjeno in, kar se plačila tiče, tudi nekonkurenčno.

 

Tudi zaradi tega nismo in ne bomo mogli preprečiti odhajanj medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev in negovalcev iz najtežjih delovišč. Prav tako se na ta delovišča praviloma ne prijavljajo novi kandidati. Še vedno zaradi pomanjkanja kadra izgorevajo tisti, ki ostajajo, in to velikokrat na račun svojega zdravja.

 

Med našimi zahtevami so bila še posebej izpostavljena težja delovišča, ki smo jih v našem predlogu stavkovnih zahtev postavili višje. S težavo smo prišli do zgolj štiri delovnih mest, ki ste jih bili pripravljeni ovrednotit za en plačni razred več, čeprav so bile naše zahteve precej višje. Prepričani smo, da se naše delo ne more primerjat z ostalimi javnimi uslužbenci. Mnenja smo, da enotni plačni sistem nikakor ni ustrezen za nagrajevanje zaposlenih v zdravstveni negi, zato bomo skupaj z ostalimi sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu ter skupaj s stroko zahtevali spremembe tudi na tem področju.

 

Na koncu pogajanj nam je ostalo kar nekaj nerešenih ali pa celo na novo nastalih anomalij, ki jih bo nujno potrebno odpraviti. Ena takšnih anomalij je tudi DMS v psihiatriji. V pogajanjih leta 2017 je bilo uvrščeno novo delovno mesto SMS v intenzivnih oddelkih psihiatrije, za DMS ki delajo na intenzivnih oddelkih psihiatrije pa novega delovnega mesta kljub našemu predlogo niste želeli uvesti. Zanimivo pri tem je, da so tudi zdravniki na intenzivnih enotah psihiatrije prav tako višje uvrščeni -PPD3 (Ur. list RS, št. 4/2016). Seveda to ni edina nepravilnost oziroma anomalija. Tukaj lahko naštejemo še; Triažo v UC, Perfuzionist I, DMS v referenčni ambulanti, SMS v ambulanti družinske medicine, intenzivne terapije I in II itd. O vseh teh zadevah ste bili obveščeni tudi preko strokovnih sekcij, kjer so podrobno opisani primeri, zato tokrat ne bomo zahajali v podrobnosti.

 

Še vedno se v nekaterih slovenskih bolnišnicah dogaja, da se nadure ne plačujejo sproti oz. so še neizplačane za nazaj in se nahajajo v nekakšnih oblakih brez jasnega vedenja, kdaj bodo zaposleni to dobili izplačano. Tukaj gre za več kot očitno kršenje delavske zakonodaje za katero bo moral nekdo odgovarjati saj smo vendar pravna država. Ob obiskih zavodov slišimo od vodstev bolnišnic, da so v sanaciji in da ne vedo kdaj in na kak način se bodo te ure lahko izplačale. Bile so oddelane. Je torej ceneje, če jih iztožimo skupaj z obrestmi?

 

Velikokrat slišimo, da zdravstveni in socialni zavodi nimajo denarja za povišanje plač oziroma, da jih bo to dodatno potisnilo v smer negativnega poslovanja. Večina zdravstva in socialnega varstva je državnega, primerljivega s šolstvom, pravosodjem, državno upravo, itd, vendar nič ne slišimo, da za njih ne bo denarja za povišanje plač, tako kot se to na veliko govori za zdravstvo in socialno varstvo. Gospod minister dajte, vodilnim v zavodih jasno vedeti kakšne rešitve ste pripravili.

 

Vsak dan lahko tudi slišimo kako so družinski zdravniki in ostali specialisti na primarnem nivoju preobremenjeni, s čemer se seveda strinjamo, saj so nam poznane težave s katerimi se soočajo zdravstveni domovi kjer primanjkuje specialistov in so obremenitve zaposlenih toliko večje. Pa vas spet sprašujemo, kaj pa medicinske sestre na primarnem nivoju, ki delajo v timu z zdravnikom družinske medicine ali s pediatrom. A te niso preobremenjene s prevelikim številom pregledanih pacientov in vsemi dodatnimi nalogami, ki so jih dobile zraven tekom zadnjih let. O tem smo vam že pisali. Pa si dovolimo še enkrat ponoviti ( e- naročanje, e- recepti, e- napotnice , telefoni, ki nenehno zvonijo in seveda vedno več zahtevnih posegov, svetovanj itd…. Tukaj so še patronažne medicinske sestre, ki so prav tako dodatno obremenjene, saj se ležalne dobe skrajšujejo in prihajajo pacienti iz bolnišnic domov skoraj z intenzivne nege. Potem pa še dodatni preventivni obiski, administracija in vse kar sodi zraven, da je zadoščeno ZZZS.

 

Kaj bomo storili v domovih za starejše, kjer je kriza s kadrom že na meji vzdržnega. Kdo bo negoval in nudil zdravstveno nego in oskrbo vedno večjemu številu starostnikov, bo ta zdravstvena nega še kakovostna in takšna, ki bo zadovoljila potrebe vse starejše in posledično z boleznimi obremenjene populacije? Kako dolgo bomo še dopustili ekonomsko izkoriščanje strokovnega kadra, ki dela na delovnem mestu nižje plačanih delovišč ( ZT- bolničar, DMS – ZT itd…)? Verjetno ste seznanjeni z dopisom direktorjev socialnih zavodov v zvezi z odhajanjem kadra, še posebej na obmejnih področjih. Rešitve ne bodo prišle same od sebe, ker smo se že predaleč oddaljili od normalnega delovanja sistema.

 

Približuje se čas, ko bi naj ugledal luč sveta dokument »Kompetence in poklicne aktivnosti zdravstvene in babiške nege«. Zanima nas ali se že kaj dela na tem področju, kajti samo dva meseca nas loči od zapisanega v stavkovnem sporazumu. Tudi kadrovski standardi in normativi bodo kaj hitro na vrsti za sprejem in implementacijo. V stavkovnem sporazumu smo zapisali kaj pomeni nesprejetje le tega. Verjemite, da si tega ne želimo ne mi, pa verjetno tudi vi ne gospod minister.

 

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo skupaj s stroko zdravstvene nege pripravljeni argumentirati naše trditve, saj se za nas zadeve resnično niso končale s podpisom stavkovnega sporazuma, kot je omenjeno že na začetku tega dopisa, ampak je za nas to začetek urejanja zadev, ki bi jih radi skupaj z vami reševali v mirnem in delovnem okolju ter spoštljivem dialogu z vami oziroma strokovnjaki s področja zdravstvene nege.

 

Spoštovani gospod minister vsega tega ne počnemo samo zaradi naših članov, ampak tudi zaradi zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Vsem nam mora biti v interesu zadovoljen zaposleni in posledično tudi zadovoljen uporabnik.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Generalni sekretar SDZNS                                                                                     Predsednica SDZNS

 Marjan Meglič                                                                                                         Slavica Mencingar

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »