SDZNS čestital novemu ministru za zdravje Alešu Šabedru

01. april 2019


MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
g. Aleš Šabeder, minister
Štefanova ul. 5
1000 Ljubljana
 
 
Ljubljana, 29. marca 2019
 
 

Spoštovani gospod minister!
 
 
Dovolite, da Vam v imenu Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije čestitamo ob nastopu funkcije ministra za zdravje. S tem ste po našem mnenju sprejeli zelo nehvaležno nalogo, za katero pa upamo, da jo boste v zadovoljstvo vseh uspešno opravili.
 
Zelo na kratko Vam želimo opisati težave na področju zdravstvene in babiške nege, s katerimi ste zagotovo seznanjeni tudi iz prakse kot dosedanji generalni direktor UKC Ljubljana. Kot še nikoli doslej, se srečujemo z izrazitim pomanjkanjem kadra. Predvsem na najtežjih deloviščih (intenzivne terapije, dializa, urgentna dejavnost, socialno varstvo, ...). Medicinske sestre zapuščajo delovišča zaradi prenizkega plačila, težkih delovnih pogojev, številnih nadur in ne nazadnje ohromljenega družinskega in socialnega življenja. Tako razpisi za delovna mesta medicinskih sester (bolničarjev, TZN in DMS) ostajajo nezapolnjeni, delovišča pa nepokrita. S tem izrazito trpi kakovost zdravstvene in babiške nege ter se rušijo medosebni odnosi.
 
Sprašujemo vas, ali so v ambulantah družinske medicine preobremenjeni samo zdravniki, medicinske sestre pa ne? Upam, da se strinjate z nami, da so oboji preobremenjeni, saj gre vendar za izrazito timsko delo, zato želimo, da to priznate in o tem tudi javno spregovorite. Navedli smo vam samo eno, trenutno najbolj medijsko odmevno težavo, seveda pa je podobno na številnih deloviščih v zdravstveni negi.
 
Želimo čim prejšen podpis in uveljavitev prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi, kar je zaveza iz Stavkovnega sporazuma iz decembra 2018 in za katerega so že vsi roki prekoračeni. Tako rekoč bi lahko bili že v plačani stavki! Nikakor se ne moremo strinjati z Aktivnostmi in kompetencami, ki so bile pripravljene na MZ in jim je edino merilo zniževanje stroškov dela na račun zaposlenih v zdravstveni negi. V teh znižujete izobrazbeno raven, ki je potrebna za zelo zahtevno in odgovorno delo, kakršno delo medicinskih sester tudi je. Vračamo se petdeset let v preteklost, zato se sprašujemo, ali si zaposleni in uporabniki naših storitev to zaslužijo ter kakšno vizijo razvoja stroke ima MZ?! Verjamemo, da poznate študijo, ki govori o povezavi med umrljivostjo in stopnjo izobrazbe zaposlenih na področju zdravstvene nege.
 
Zagotovo so vas kolegi seznanili tudi z dejstvom, da že od vstopa v EU nimamo urejenega področja zdravstvene nege in da številne srednje medicinske sestre že od leta 2004 delajo v kompetencah diplomiranih medicinskih sester, a zato ne prejemajo nobenega plačila. Gospod minister, imejte to v mislih, ko vam bodo razlagali finančne učinke prenovljenih Aktivnosti in kompetenc, ki jih je pripravila stroka s svojimi najimenitnejšimi strokovnjaki s področja zdravstvene nege.
 
Navedli smo vam le nekaj težav in odprtih vprašanj, s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu. Pričakujemo, da si boste čim prej vzeli čas za sestanek z nami, da vas lahko neposredno seznanimo z vsem, kar nas tare, in vam ponudimo roko sodelovanja pri iskanju rešitev, ki bodo v dobrobit vseh zaposlenih in uporabnikov naših storitev.
 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo in še enkrat zaželimo vse dobro pri vodenju tako zahtevnega resorja, kot je zdravstvo!
 
 
 
S spoštovanjem,
 
 
Generalni sekretar SDZNS                                                                                     Predsednica SDZNS
Marjan Meglič, dipl.zn.                                                                                          Slavica Mencingar, dipl.m.s.
 
 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »