SDZNS novemu ministru za zdravje zaželel uspešno delo in ga opozoril na vsa odprta vprašanja

17. september 2018

Ljubljana, 17. september 2018

 

 

SDZNS NOVEMU MINISTRU ZA ZDRAVJE ZAŽELEL USPEŠNO DELO IN GA OPOZORIL NA VSA ODPRTA VPRAŠANJA

 

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi od ministra pričakuje in zahteva takojšnja pogajanja.

 

 

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) je na novega ministra za zdravje Sama Fakina danes naslovil dopis s čestitko ob nastopu funkcije in izraženim pričakovanjem, da bo kljub zahtevnosti področja in nakopičenim težavam uspešno opravljal svoje delo, dodal pa je še opis najbolj perečih težav na področju zdravstvene in babiške nege ob pričakovanju, da se bo minister tej problematiki posvetil čim prej in z vso zavzetostjo.
 
SDZNS v pismu poudarja, da se zdravstvena nega kot še nikoli doslej srečuje z izrazitim pomanjkanjem kadra, zlasti na najtežjih deloviščih (intenzivne terapije, dializa, urgentna dejavnost, socialno varstvo, ...). Medicinske sestre zapuščajo delovišča zaradi prenizkega plačila, težkih delovnih pogojev, številnih nadur in ne nazadnje ohromljenega družinskega in socialnega življenja, kar je vse posledica (slabih) pogojev in organizacije dela. Tako razpisi za delovna mesta medicinskih sester (bolničarjev, tehnikov zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sester) večinoma ostajajo nezapolnjeni, delovišča pa nepokrita. S tem izrazito in še dodatno trpita kakovost in varnost zdravstvene in babiške nege ter se rušijo medosebni odnosi.
 
Sindikat ministru izpostavlja še, da pričakuje podpis in uveljavitev prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi v najkrajšem času, saj dokument, ki je že pripravljen in potrjen s strani stroke, brez podpisa ministra nima nobene veljave. Na tej osnovi je nato potrebno osnovati kadrovske normative in standarde, ki so bili zapisani v Stavkovnem sporazumu maja 2013 in bi skladno s tem sporazumom morali že tudi biti sprejeti oziroma uveljavljeni do konca istega leta.
 
V pismu SDZNS ministra za zdravje opozarja, da želi takojšen začetek pogajanj za dvig plač zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege. Stavka, izvedena februarja letos, je bila po odstopu takratne vlade zgolj zamrznjena, zato SDZNS od ministra pričakuje povabilo na srečanje v najkrajšem času ter začetek pogovorov in pogajanj ne le o zvišanju plač, temveč tudi o reševanju problematike kadrovskega primanjkljaja v intenzivnih terapijah in na drugih zahtevnih področjih v zdravstveni negi.

 

- - - - - - - - - -

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

www.sdzns.si, sdzns@siol.net

Metelkova 15, 1000 Ljubljana

tel.: 01 439 40 30, faks: 01 439 72 85

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »