SDZNS opozarja predsednika vlade in ministre na kadrovsko problematiko v zdravstveni negi

30. september 2020

Predsednik Vlade RS
G. Janez Janša

 

Minister za zdravje
G. Tomaž Gantar

 

Minister za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
G. Janez Cigler Kralj                                                                       


Datum: 30. 9. 2020

 

 

Spoštovani! 

 

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)  že lep čas pozivamo vse pristojne in odgovorne k reševanju dalj časa trajajočega in vedno bolj perečega problema pomanjkanja kadra na področju zdravstvene nege. To se kaže predvsem na najtežjih deloviščih v bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih.
 
Za najbolj kritična delovišča na terciarnem in sekundarnem nivoju ter socialnem varstvu, kljub številnim razpisom, potreb po zdravstveno negovalnem kadru ni mogoče zagotoviti. Zanimanja za zasedbo teh delovišč enostavno ni. Obremenitve in odgovornost, ki izhajajo iz samega delovnega procesa so prevelike za mizerno plačilo.
 
V medijih smo zasledili, da so zdravniki poslali predlog nove kolektivne pogodbe na Ministrstvo za zdravje, kar seveda podpiramo. SDZNS je to storil že leta 2017, vendar razen enkratnega srečanja na resornem ministrstvu, dalje nismo prišli. To lahko razumemo, kot da enostavno ni politične volje za sistemski pristop k reševanju zelo resnega problema pomanjkanja kadra na področju zdravstvene nege.
 
Tako kot z zdravniki, tudi zaposleni v zdravstveni negi pričakujemo, da se boste z nami začeli pogovarjati ločeno. Rešitev je potrebno najti čim prej, le tako bomo lahko posledice vsaj malo umilili. Dokler ne bo ustreznega plačila in zadovoljivih delovnih pogojev, ne bo zanimanja za nekoč zelo cenjen in zaželen poklic. Kot še nikoli doslej zaposleni razmišljajo in v posameznih sredinah zahtevajo, da se lotimo organizacije stavke. To kaže na izgorelost zaposlenih, ki enostavno izmučeni in obupani ne zmorejo več.   
 
Da bi takoj začeli z reševanjem nastale krize predlagamo  začasne rešitve. Torej na način dodatka, morda bi ga lahko poimenovali tudi »dodatek za deficitarnost«.
 
Zavedamo se, da so to kratkoročna rešitve, ki bi trenutno ublažile problem odhajanja kadra na manj obremenjena delovišča, v tujino ali celo iz poklica. Na vse to vas opozarjajo tudi  številni direktorji zdravstvenih in socialnih zavodov, ker enostavno s kadrom, ki je na razpolago ne zmorejo organizirati normalnega delovnega procesa.
 
V vmesnem času, pa seveda pričakujemo, da se bomo pričeli pogovarjati o dolgoročno ustreznem vrednotenju  zaposlenih v ZN, da bodo le ti za svoje delo dostojno plačani in bodo svoj poklic lahko opravljali v ustreznih delovnih pogojih. Eden izmed pogojev za to pa je tudi sprejem kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene nege, kar je jasno zapisano v Stavkovnem sporazumu iz decembra 2018 in  Aneksu  h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. list RS, št. 80/20).
 
Z upanjem, da se zavedate resnosti problema in posledic ne reševanja, vas prosimo, da naš predlog proučite oz. poiščete druge ustrezne pravne podlage za primerno vrednotenja vseh poklicnih skupin, ki delajo na področju zdravstvene nege.
 
Pričakujemo vaš hiter odgovor!
 
 
Z odličnimi pozdravi,

Generalni sekretar SDZNS                                                              Predsednica SDZNS

Marjan Meglič, dipl. zn.                                                                  Slavica Mencingar, dipl. m. s.

 

 

V vednost:

 

Predsednik Odbora za zdravstvo v DZ, dr. Franc Trček

Državni svet, predstavnik interesov zdravstva, mag. Peter Požun

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »