SDZNS podpira pomočnice in pomočnike vzgojiteljic v vrtcih pri njihovem prizadevanju za odpravo anomalij in primerne uvrstitve tega delovnega mesta v plačnem sistemu.

29. september 2016

Ljubljana, 29. september 2016
 
 

SDZNS PODPIRA POMOČNICE VZGOJITELJIC IN HKRATI OPOZARJA NA ANOMALIJO TER POTREBO PO NJENI ODPRAVI TUDI PRI SREDNJIH MEDICINSKIH SESTRAH

 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) podpira današnji protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic v vrtcih pri njihovem prizadevanju za odpravo anomalij in primerne uvrstitve tega delovnega mesta v plačnem sistemu.
 
SDZNS pa v tej luči ob priložnosti opozarja še, da se zelo podobne krivice dogajajo tudi srednjim medicinskim sestram, ki delajo v ambulantah. Tudi njihov položaj v plačnem sistemu je bil s strani vlade enako prepoznan kot ena ključnih anomalij že leta 2009. V Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 se je vlada zavezala, da bo takoj po podpisu Dogovora (24. februarja 2009) pristopila k odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti plačnega sistema med drugim tudi za delovno mesto srednje medicinske sestre v ambulanti. Tako omenjene sestre, enako kot pomočnice, že vse od leta 2008 čakajo na popravo anomalije, ki se je zgodila ob prehodu v nov plačni sistem. Sindikat delavcev v zdravstveni negi je Ministrstvo za zdravje in tudi vlado ves čas skozi sistemske rešitve opozarjal na omenjeno anomalijo in prenizko vrednotenje delovnega mesta srednje medicinske sestre v ambulanti, ki poleg opredeljenih del in nalog, kot še veliko medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester. Nekaj premikov pri iskanju in uveljavljanju sistemskih rešitev je doslej že bilo storjenih, pri odpravi anomalij pa še prav nobenih.
 
SDZNS pričakuje, da bo predlog sistemskih rešitev šel skozi zakonodajni postopek v skladu s pričakovanji ter da bo hkrati tudi odprava anomalij (krivic) zaključena do konca letošnjega leta.
 
* * * * * * * * * *
 
Marjan Meglič,                                                                                                                                               Jelka Mlakar,
generalni sekretar                                                                                                                                        predsednica

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »