SDZNS znova opozarja ministra in zahteva sestanek

23. september 2020

 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Minister g. Tomaž Gantar
Štefanova ul. 5

1000  Ljubljana


Ljubljana, 18. 9. 2020

 

 

Spoštovani gospod minister!
 
V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo zaskrbljeni ob informacijah o vsebini predloga  PKP5, ki sicer predvideva sredstva za dodatno nagrajevanje tistih, ki delajo na deloviščih, ki so konstantno v stiku z obolelimi s COVID-19 (rdeče cone). Takoj na začetku bi vas radi opozorili, da zaradi epidemiološke situacije v državi niso obremenjena samo omenjena delovišča, ampak jih je precej več, ki pa v omenjenem predlogu niso zajeta.
 
Veseli nas sicer, da so se po dolgih letih naših opozoril o kadrovski podhranjenosti v socialno-zdravstvenih ustanovah  našla dodatna sredstva za zaposlitev kadra nege in oskrbe. Predvidevamo, da bi 550 dodatnih zaposlitev za začetek lahko omililo krizo, vendar dolgoročno ne bodo rešila problemov kadrovske podhranjenosti in izgorelosti, kar žal vodi v slabšo kvaliteto oskrbe stanovalcev v teh ustanovah.
 
Poraja se nam tudi vprašanje, kje boste dobili dodatni kader, če že obstoječega ne znate/nočete zadržati. S tako podcenjenim plačilom, kot ga prejemajo zaposleni v teh ustanovah, je še samo vprašanje časa, kako dolgo bomo še govorili o kakovostni negi in oskrbi starejših v institucionalnem varstvu. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je v razpravi, sicer predvideva kadrovsko okrepitev, vendar ob upoštevanju, da bodo naše severne sosede (Avstrija, Nemčija …) potrebovale v naslednjih 5 letih od 70.000 do 300.000 zaposlenih s področja nege in oskrbe, se upravičeno sprašujemo, ali bomo šolali in usposabljali naše strokovnjake za nego in oskrbo tujcev, medtem ko bodo naši državljani prepuščeni usodi kadrovske podhranjenosti. Te države so se sistemsko lotile problematike pomankanja kadra na področju zdravstvene nege in imajo izdelan dolgoročni načrt šolanja ter zaposlovanja omenjenega kadra. Poklici s področja zdravstvene nege postajajo deficitarni, prav na vseh izobrazbenih nivojih. Radi bi slišali vašo vizijo reševanja že dolgotrajnih in dodobra nakopičenih težav. Doslej nismo dobili občutka, da jo imate. Mi jo imamo, le prisluhniti nam morate in nas slišati.
 
Od direktorjev bolnišnic prav tako dnevno dobivate alarmantna opozorila o odhajanju zaposlenih s področja zdravstvene nege in neodzivnosti na razpisana delovna mesta. Naši dve največji ustanovi, UKC Ljubljana in UKC Maribor, se soočata s temi težavami že nekaj časa, kriza ob situaciji z epidemijo pa je vse skupaj samo še poglobila.
 
V prvem valu epidemije ste ugotavljali, da smo zaposleni v zdravstveni negi, skupaj z ostalimi zaposlenimi, zaslužni za zajezitev širjenja epidemije. Zahvale in obljube so kar deževale, ampak s preleti vojaških letal in z »jabolki navdiha« se žal ne da preživljati ter v nedogled izpostavljati naporom, ki presegajo psihofizične zmogljivosti posameznika. Zdravstvena oskrba zaradi pandemije namreč doživlja največjo krizo na področju varnosti pacientov doslej in povzroča izjemen pritisk na zdravstvene sisteme po vsem svetu. Zdravstveni sistemi lahko delujejo le z zdravimi zdravstvenimi delavci, za zagotavljanje varne oskrbe pa je ključna usposobljena in motivirana zdravstvena delovna sila.
 
Spoštovani, če ne boste pričeli sistemsko reševati problema s pomanjkanjem kadra v zdravstveni negi s sprejemom ustreznih kadrovskih normativov in standardov (stavkovna zahteva zapisana v stavkovnem sporazumu iz decembra 2018), če se ne bo našla rešitev za primerno plačilo za vse zaposlene na tem področju, vam/nam v kratkem grozi razpad sistema. Tega si pa nihče ne želi. Prišli smo do stopnje, ko tako naprej več ne gre. V teh dneh načrtujemo stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, a skladno z načeli socialnega dialoga bi se želeli in smo se pripravljeni z vami pred tem še pogovoriti. Na vas, spoštovani gospod minister, je naslednja poteza …
 
Pričakujemo vaš hiter odziv.

 

S spoštovanjem,

 Generalni sekretar SDZNS                                                                              Predsednica SDZNS

 Marjan Meglič, dipl. zn.                                                                                   Slavica Mencingar, dipl.m.s.

 

V vednost po e-pošti:

Predsednik vlade, g. Janez Janša

Janez Cigler Kralj, minister

Predsednik Odbora za zdravstvo v DZ, dr. Franc Trček

Državni svet, predstavnik interesov zdravstva, mag. Peter Požun

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Janez Poklukar, generalni direktor UKC Ljubljana

Prof. dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »