Sindikat delavcev v zdravstveni negi opozarja na podvrednotenost njihovega dela in odsotnost kadrovskih normativov

31. marec 2017

Medicinske sestre pričakujejo dvig plač v povprečju vsaj za 20 do 25 odstotkov. Že vrsto let pa si prizadevajo tudi za uveljavitev kadrovskih standardov in normativov. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije svoje zahteve vežejo tudi na dogovorjeno z zdravniki, saj si ne znajo predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti.

Pričakujejo, da bo tudi medicinskim sestram zagotovljeno nagrajevanje za povečan obseg dela iz naslova vladnega projekta skrajševanja čakalnih dob, in sicer v enaki višini, kot je dogovorjeno za zdravnike, torej do 25 odstotkov osnovne plače.
Srednja medicinska sestra v ambulanti ima po navedbah sindikata trenutno izhodišče v 19 plačnem razredu (892,13 evra bruto), kar je dobrih 80 evrov več od minimalne plače. V okviru pogajanj o odpravi plačnih anomalij predlagajo dvig za tri plačne razrede, torej 22 plačni razred (1003,54 evra bruto).
Boljše vrednotenje želijo nato doseči tudi skozi prenovo kolektivne pogodbe za zdravstveno nego. Podrobneje pa pogajalskih izhodišč za tarifni del kolektivne pogodbe za zdravstveno nego javnosti zaenkrat ne razkrivajo.
V sindikatu že dlje časa zahtevajo tudi priznanje kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Pri tem pa opozarjajo, so bili ti v stroki potrjeni že leta 2013, a se nobeno od resornih ministrstev ni odzvalo. Podatkih, ki jih navajajo v sindikatu, pa kažejo, da manjka 1800 medicinskih sester.
Kot so na podlagi projekcije kadrov, ki je bila izvedena v letu 2015 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, navedli na ministrstvu za zdravje, je bilo v omenjenem letu v zdravstveni negi 18.377 zaposlenih (tehnikov zdravstvene nege, diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic). Po izobrazbi je bilo 5212 diplomiranih medicinskih sester, magistric zdravstvene nege, 243 diplomiranih babic in 12.922 tehnikov zdravstvene nege.
Od tega jih je 5476 zaposlenih v osnovnem zdravstvu, 9710 v bolnišnicah, 2661 v socialnih zavodih in 531 v zdraviliščih, izobraževalnih ustanovah, zavodih za zdravstveno varstvo in drugod.
Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so njihove plače v izhodiščnih razredih odvisne od delovnih mest, kjer je razlika tudi do pet plačnih razredov. Tako je izhodiščni plačni razred za poklice v zdravstveni negi s srednješolsko strokovno izobrazbo od 19. do 24. plačnega razreda, z možnostjo napredovanja do 10 plačnih razredov. Izhodiščni plačni razred za poklice z visokošolsko in univerzitetno strokovno izobrazbo pa je od 29. do 35. plačnega razreda, prav tako z možnostjo napredovanja za 10 plačnih razredov.
Vir: STA, 30. 3. 17

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »