Socialni partnerji v pogajanja o delovni zakonodaji

21. november 2016

Socialni partnerji so se danes na seji ESS dogovorili, da bodo oblikovali pogajalsko skupino za pripravo sprememb delovne zakonodaje. Vlada in del delodajalcev želi paketno obravnavo treh zakonov, sindikati so proti temu, želijo tudi, da bi šel naprej le usklajen predlog. Glavna razhajanja so pri opredelitvi razlogov za odpoved.
Predlogi sprememb zakonov o delovnih razmerjih, o urejanju trga dela in o inšpekciji dela, ki bodo šli danes predvidoma tudi v enomesečno javno obravnavo, so nastali na podlagi šestmesečne razprave v okviru delovne skupine socialnih partnerjev, kjer je bilo že veliko pripomb in predlogov, je po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.
"Glavni cilj je naslavljanje prekarnosti. Žal ni čudežne palčke, da lahko vse popravimo ...
So pa predlagane spremembe korak v pravo smer," je dejala. Med predlogi je, da bi tudi v primeru sporazumne prekinitve delovnega razmerja delavcu pripadlo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, ki bi ga plačal delodajalec.
Predvideno je obrnjeno dokazno breme v primeru domneve obstoja delovnega razmerja (delodajalec bi moral dokazovati, da ne obstaja). Inšpektorji bi lahko po novem v primerih, ko se delo ne opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pa bi se moralo, delodajalcu odredil, da temu delavcu ponudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi.
Sindikalna stran se z mnogimi predlogi strinja, zlasti s tistimi, ki ponujajo večjo zaščito prekarnim delavcem, je povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič. So pa nezaupljivi do predloga o redefiniciji odpovedi iz nesposobnosti.
"Problem te definicije je, da vnaša nekatere pojme, ki se zagotovo dajo zlorabiti," je dejal Semolič.
Po trenutnem predlogu ministrstva bi lahko bil razlog za odpoved iz nesposobnosti, poleg že sedaj določenega neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela, ki jih določa zakon ali drugi predpisi, tudi "ravnanje ali sposobnost delavca", zaradi katere ne izpolnjuje oz. ne more izpolnjevati obveznosti iz delovnega razmerja.
Izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za socialni dialog Tatjana Čerin se strinja, da bi bilo treba pri tej redefiniciji še marsikaj pojasniti, zato so zadovoljni, da se bo pogajalska skupina s tem vprašanjem dodatno ukvarjala. V zbornici se sicer zavzemajo za to, da se reši vprašanje tistih delavcev, ki "v času delovnega razmerja zaradi nekih trajnih zdravstvenih sprememb ne morejo več opravljati svojega dela". V GZS sicer menijo, da je nujno spremembe sprejemati v paketu, ker so spremembe povezane.
Na seji je od delodajalskih organizacij sodelovala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Kot je povedal predsednik OZS Branko Meh, so pričakovali korenitejše spremembe: "Znova smo priča nekemu popravku." Predlogi po njegovih besedah prinašajo določene izboljšave, niso pa še to, kar bi si želeli. V OZS se zavzemajo za večjo prožnost in poenostavitve pri zaposlovanju in odpuščanju.
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije se po napovedih seje niso udeležili.
VIR:STA,19.11.2016

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »