Sporočilo in opozorila SDZNS ob epidemiji koronavirusa

13. marec 2020

 
Ljubljana, 13. marca 2020
 
 
 
SPOROČILO IN OPOZORILA SDZNS OB EPIDEMIJI KORONAVIRUSA
 
 
V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) glede na aktualno epidemijo virusa SARS–CoV-2 izražamo visoko stopnjo zaskrbljenosti za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Treba se je namreč zavedati, da smo zaposleni v zdravstveni negi tisti, ki opravimo prvi stik in imamo tudi največ nadaljnjih kontaktov z obolelimi.
 
SDZNS poziva vse pristojne (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, vodstva zavodov, …), da nemudoma poskrbijo za zadostno količino in ustrezno kakovost zaščitne opreme ter vse druge potrebne ukrepe, s katerimi bodo zaščiteni tako zaposleni kot vsi uporabniki, ki prihajajo v zdravstvene ustanove. Med potrebne ukrepe spada tudi ustrezna organizacija dela, ki je prav tako temelj za kakovostno opravljeno delo.
 
V SDZNS ne želimo izkoriščati nastalega položaja za ponavljanje opozoril o vseh težavah, s katerimi se srečujemo pri našem delu, vendar je vseeno treba izpostaviti in opozoriti vse naše sedanje in bodoče politične odločevalce (ter tudi tiste, ki to niso, imajo pa pomemben vpliv), da nam kot zelo številčni in nepogrešljivi poklicni skupini mora pripadati nekaj več, saj zaposleni v zdravstveni negi že ob »normalnih« razmerah delamo v težkih delovnih pogojih, s premalo kadra ob mizernem plačilu za opravljeno delo.
 
Ko se bo položaj s koronavirusom umiril, ne bomo mogli pristati na prepričevanja, da nimamo temeljev in argumentov za višje plače. Doslej nas še niti ena vlada ni jemala dovolj resno, ko smo želeli prenoviti Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi in po tej poti zagotoviti višje plače kolegicam in kolegom v zdravstveni negi. SDZNS od nove vlade pričakuje takojšnje resne pogovore in tudi končne rešitve, ki bodo v dobrobit zaposlenim na področju zdravstvene nege. Verjamemo v najširšo podporo tako uporabnikov kot odločevalcev.
 
Zaposleni v zdravstveni negi spadamo med tako imenovane kritične poklice, ki morajo biti na razpolago v vsakem trenutku in vseh okoliščinah. Za nas delo od doma ne pride v poštev, niti ne čakanje na delo doma, da bi se, denimo, na takšen način lahko izognili morebitnim okužbam. Nasprotno – v SDZNS in zaposleni v zdravstveni negi bomo storili vse, kar je v naši moči, da pomagamo zaustaviti širjenje koronavirusa in da bodo naši uporabniki dobili kakovostno in varno zdravstveno nego.
 
Novega ministra za zdravje smo že pozvali, naj poskrbi za 100-odstotno nadomestilo plače za vse tiste, ki zaradi odpovedi zdravstvenih programov ostajajo doma, prav tako pa smo ga opozorili na dejstvo, da posamezni delodajalci trenutni položaj rešujejo tudi z enostranskim odrejanjem dopusta zaposlenim. Navedeno je nezakonito, saj je za izrabo dopusta potreben dogovor med delodajalcem in delavcem.
 
Ob koncu pa želimo zgolj še enkrat več opozoriti na pomembnost spoštovanja navodil za preprečevanje širjenja okužb, na strpnost in spoštljivost do vseh zdravstvenih delavcev, še posebej tistih, ki delajo na najbolj izpostavljenih deloviščih.
 
X X X X X

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »