STAVKA!

09. januar 2018

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije), ki združujeta približno 80 % vsega organiziranega članstva v obeh dejavnostih, kot je že bilo napovedano konec lanskega decembra, zaostrujeta sindikalne aktivnosti.

Zaposleni v naših dveh dejavnostih (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo, posebnih socialno varstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih ...) svoje delo zavzeto in odgovorno opravljajo vse dni v letu, ponoči, ob nedeljah in praznikih.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije združuje zdravstvene delavce in sodelavce v obeh dejavnostih, od diplomiranih in srednjih medicinskih sester, bolničarjev, radioloških inženirjev, laboratorijskih tehnikov in inženirjev, farmacevtskih tehnikov in farmacevtov, socialnih delavcev, strokovnih delavcev, strokovno tehničnih delavcev, kuharjev, peric, strežnic, psihologov … vse zaposlene v domovih upokojencev, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, posebnih socialnih zavodih, centrih za socialno delo.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije združuje delavce v poklicih zdravstvene in babiške nege ter oskrbe (diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice, srednje medicinske sestre, bolničarje).

 

Oba sindikata sta se združila v zaostrovanju sindikalnih aktivnosti.

 

I.            Stavka v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je napovedana za dne torek, 13. 2. 2018.

 

Stavkovne zahteve:

1.      Dvig plač in odprava varčevalnih ukrepov

− Zahtevamo zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in dvig plač iz naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti.

− Zahtevamo vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred 1. 6. 2012 (vrnitev 8 %).

− Zahtevamo odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov, v skladu s VII. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/2016).

 

 2.      Uveljavitev kadrovskih standardov in normativov

 

-  Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v Modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, ter drugih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

3.      Dodatki za neugoden delovni čas in razporejanje delovnega časa

 

-  Zahtevamo višje plačilo dela na dan praznika, dela v nedeljo ter nočnega dela ter ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

-  Zahtevamo, da se pri razporejanju delovnega časa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva javne uslužbence razporeja na delo tako, da imajo vsi pravico biti prosti na dan praznika s pravico do nadomestila plače, razen tistih, ki so zaradi nujnih potreb delovnega procesa razporejeni na delo in dobijo plačilo in ustrezen dodatek. Do nadomestila plače niso upravičeni za tiste praznične dneve, ki so v pogodbi o zaposlitvi konkretno določeni kot njihovi prosti dnevi. Do nadomestila plače niso upravičeni tudi takrat, ko so dokazljivo prosti iz naslova počitka sedmega dne in je ta dan praznik na nedeljo.

 

-  Zahtevamo dosledno spoštovanje pravice do prostega vikenda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

4.      Zahtevamo določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

 

Stavka bo dne 13. 2. 2018 potekala v obliki dvourne opozorilne stavke v zavodih. Nadalje bo prva faza stavke zajemala tudi naslednje sindikalne aktivnosti:

     
II.            Naši člani bodo umaknili soglasja za opravljanje dela preko polnega delovnega časa.


III.            Dosledno bomo uveljavili pravico naših članov do časa za strokovno pripravo na delo, v skladu s kolektivno pogodbo.

   
IV.            Zaostrovanje stavke z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije          Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Predsednica: Jelka Mlakar                                               Predsednik: Zvonko Vukadinovič

 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »