Tudi medicinske sestre želijo in potrebujejo uveljavitev standardov in normativov ter njihovo spoštovanje

06. februar 2019

Ljubljana, 6. februarja 2019

 

 

TUDI MEDICINSKE SESTRE ŽELIJO IN POTREBUJEJO UVELJAVITEV STANDARDOV IN NORMATIVOV TER NJIHOVO SPOŠTOVANJE

 

Niso (pre)obremenjeni le zdravniki …

 

Te dni se v javnosti znova pojavljajo poročila o zaskrbljujočih razmerah (preobremenjenost in pomanjkanje zdravnikov) na področju družinske medicine. Minister za zdravje kot rešitev nakazuje nagrajevanje bolj obremenjenih zdravnikov. Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) razume opozorila in podpira predloge boljše vrednotenje najbolj obremenjenih zdravnikov družinske medicine, a obenem opozarja, da nobena nagrada ne bo zmanjšala njihove preobremenjenosti in posledične izgorelosti.

 

Česar v SDZNS nikakor ne moremo razumeti, je dejstvo, da minister za zdravje v tej zgodbi povsem ignorira medicinske sestre, ki so prav tako preobremenjene in izgorele, na kar SDZNS opozarja ministre, vlade in ostale pristojne že več let. Nazadnje je SDZNS prav na to in še druge pereče težave, ki se ne rešujejo, opozoril že v pismu sredi letošnjega januarja. Žal se tudi različne zdravniške organizacije zelo redko – ali pa sploh ne – spomnijo medicinskih sester kot dela tima, pa čeprav je prav medicinska sestra na primarnem nivoju oziroma v ambulanti družinske medicine razpeta med zdravnikom in bolnikom ter je najtesnejša sodelavka zdravniku v timu. V SDZNS se zavedamo, da so zdravniki, ki imajo povečano število pacientov, zelo obremenjeni, toda te iste paciente obravnava tudi medicinska sestra! Kako potem bolje ovrednotiti in tako zavzeto zagovarjati samo eno poklicno skupino, če pa je delo v ambulanti družinske medicine izrazito timsko delo?! Povrhu vsega pa je delo medicinskih sester v ambulantah, kakor tudi povsod drugod, izrazito pod vrednoteno.

 

Nekaj mora biti hudo narobe v tem sistemu, ki izpostavlja in favorizira zgolj eno poklicno skupino, drugo pa ignorira. Kako naj si sicer drugače razlagamo nedavne izjave v povezavi s standardi in normativi ter doslednim upoštevanjem le-teh, glede na to, da ima tudi SDZNS za medicinske sestre dlje časa pripravljen predlog standardov in normativov, ki bi znatno olajšali delo in vsaj delno preprečili odhajanje v tujino ter izven poklica. Tudi v SDZNS si želimo – in bomo to tudi znova zahtevali – spremembo kolektivne pogodbe, kjer bi naše delo in odgovornost dejansko bilo prepoznano in ovrednoteno tako, kot je to potrebno. SDZNS pa ob tej priložnosti ministra Sama Fakina sprašuje, ali se zaveda, da so medicinske sestre najštevilčnejši profil zaposlenih v zdravstvu in da na njih ne sme nikoli (več) pozabiti, še zlasti, ko bo hotel na kakršenkoli način izboljšati zdravstveni sistem.

           

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar, predsednica 

www.sdzns.si, sdzns@siol.net

Metelkova 15, 1000 Ljubljana

tel.: 01 439 40 30, faks: 01 439 72 85

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »