Tudi vodje timov zdravstvene nege bodo prejeli položajni dodatek

27. november 2020

Slovenska tiskovna agencija (STA) je poročala, da bo Vlada s spremembo uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence dodelitev položajnega dodatka omogočila tudi javnim uslužbencem, ki vodijo time zdravstvene nege. Spremembo uredbe je vlada določila na seji v četrtek, 26. novembra, in bo objavljena v uradnem listu. Tudi SDZNS je vo to, da bo prišlo do spremembe Uredbe, vložil precej truda.

Kot je zapisano v sporočilu po včerajšnji seji vlade, je tim zdravstvene nege strokovno določena oblika izvajanja zdravstvene nege, ki upošteva, da zdravstvena nega obsega samostojno (in hkrati soodvisno) obravnavo bolnikov.

V skladu s poklicnimi standardi ga vodi medicinska sestra, med njene kompetence pa sodi tudi, da organizira delo tima. "Ne glede na formalno organizacijsko strukturo izvajalca zdravstvene dejavnosti je zato tim zdravstvene nege treba šteti za samostojno organizacijsko obliko, ki mora imeti svojega vodjo," so pojasnili.

Razlog, da se v uredbi določi, da se tudi tim zdravstvene nege šteje za notranjo organizacijsko enoto, je tako predvsem v tem, da glede na posebnosti in samostojnost zdravstvene nege te ni možno izvajati brez oblikovanih timov zdravstvene nege, enako kot določenih nalog organiziranja in usklajevanja ni možno izvajati brez izmen, ki jim uredba že priznava status organizacijske enote, so še zapisali v sporočilu.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »