V Uradnem listu objavljeni aneksi h KP

10. december 2018

V Uradnem listu so bili v petek, 7. decembra, objavljeni aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Preko njih se uveljavljajo dogovorjeni plačni dvigi in dvigi dodatkov, ki jih je vladna pogajalska skupina uskladila v pogajanjih s sindikati javnega sektorja.

Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so v začetku preteklega tedna podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter tudi na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Med drugim se z dokumenti, ki so bili v petek objavljeni tudi v Uradnem listu, določajo dvigi plač za večino zaposlenih, povišali pa se bodo tudi nekateri dodatki.

Vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev bodo pridobili najmanj en plačni razred, nekaterim se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede. Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja bo odpravnina ob upokojitvi. Dogovorjeni dvigi plač, dodatkov in ostalih pravic so skupno ocenjeni na dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih dveh letih. Plačni dvigi in dvigi dodatkov pa se pri večini poklicev uveljavljajo z aneksi h kolektivnim pogodbam.


Vse objave (dogovor, stavkovni sporazum, aneksi) najdete na spletni strani Uradnega lista (št. 80/2018, z dne 7. 12. 2018), in sicer na tej povezavi - klik!


Objavljamo še ustrezen izsek iz kazala Uradnega lista št. 80/2018:

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3862. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju
3863. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
3864. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije
3865. Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3866. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev
3867. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3868. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
3869. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
3870. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
3871. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3872. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
3873. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
3874. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
3875. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
3876. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
3877. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del
3878. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3879. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
3880. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
3881. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del

 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »