Vlada z aktivnostmi za uresničevanje zavez iz stavkovnih sporazumov

01. februar 2019

S podpisanimi sporazumi so se med drugim zavezali, da bodo začeli usklajevanja sprememb krovne zakonodaje, tako plačnega zakona kot zakona o javnih uslužbencih, lotili pa naj bi se tudi odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.
Preučili bodo določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi postopek poenostavili in v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Za področja zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene in babiške nege so predvideli roke za sprejem standardov in normativov. Vlada pa se je zavezala tudi, da bo začela pogajanja s sindikati o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo.
Kot so sporočili po današnji seji, je vlada danes imenovala svojo skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako je vlada imenovala pogajalske skupine za pogajanja o posameznih normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev.
VIR:STA,31.1.2019

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »