XXIV. REDNA LETNA IN VII. VOLILNA SKUPŠČINA SDZNS

20. april 2018

SKUPŠČINA SDZNS IZVOLILA NOVO PREDSEDNICO

 

Najštevilčnejšemu sindikatu v zdravstveni negi bo v prihodnjem mandatu predsedovala Slavica Mencingar

 

 

V Ljubljani je bila danes izvedena XXIV. redna in obenem VII. volilna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS), ki zastopa interese najštevilčnejše poklicne skupine v zdravstvu. Delegati so izvolili novo predsednico in podpredsednika ter Nadzorni odbor sindikata za prihodnja štiri leta. V mandatu 2018-2022 bo sindikatu predsedovala Slavica Mencingar.

 

Delegati so se na skupščini seznanili z rezultati raziskave Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa o obremenitvi in škodljivih vplivih za tipična delovna mesta v zdravstveni negi. Na temelju podatkov in ugotovitev bo SDZNS takoj in intenzivno pristopil k aktivnostim v zvezi s splošnim poklicnim zavarovanjem zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, in sicer preko sprejema novele kolektivne pogodbe.

 

Dosedanja predsednica SDZNS Jelka Mlakar se po treh uspešno izpeljanih mandatih ni več odločila kandidirati za nov mandat. Delegati so vodenje sindikata na glasovanju zaupali Slavici Mencingar. Podpredsednik je postal Edin Adrović.

 

Slavica Mencingar je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Gornja Radgona. Že od same ustanovitve SDZNS je njegova članica, polnih 24 let, v zadnjem mandatu je bila tudi njegova podpredsednica. Doslej je večinoma delala na primarnem nivoju v ambulanti splošne medicine, obenem pa opravlja še zahtevno delo v urgentni dejavnosti. Takoj po opravljeni diplomi je prevzela vodenje zdravstveno-vzgojnega centra in izvajanja preventive srčno-žilnih bolezni za odraslo populacijo ter zdravstveno-vzgojno delo v svoji lokalni skupnosti. Je tudi vodja nujne medicinske pomoči za področje zdravstvene nege in s tem tudi vodja Reševalne postaje ZD Gornja Radgona. Omenjeno ji je pripomoglo k nadgradnji in obogatitvi dotlej pridobljenih znanj in izkušenj, ki jih deli tudi s slušatelji na različnih strokovnih srečanjih. Od leta 2014 je članica Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege, ki je strokovno posvetovalno telo ministra za zdravje. Na zadnji skupščini SDZNS je bila imenovana v stalno delovno skupino za sistemske rešitve srednjih medicinskih sester. Je tudi članica sindikalne pogajalske skupine, ki se je v zadnjih mesecih intenzivno sestajala in pogajala z vladno stranjo, in članica delovne skupine za oblikovanje predlogov normativov v zdravstveni negi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, delujoče pod okriljem Ministrstva za zdravje. V svojem predlogu programa dela in aktivnosti za štiriletno mandatno obdobje je izpostavila naslednja področja, ki jim namerava posvetiti največ skrbi: prizadevanje za doseganje dostojnega vrednotenja dela zaposlenih v zdravstveni negi (ZN) in izboljšanje delovnih pogojev (dvig plač in odprava varčevalnih ukrepov, uveljavitev kadrovskih standardov in normativov v ZN, dodatki za neugoden delovni čas in ustrezno razporejanje delovnega časa, uveljavitev jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe ter vrnitev treh odpravnin ob upokojitvi, ohranitev pridobljenih pravic, napredovanje v nazive in priznavanje mentorstva tudi v ZN, odprtje kolektivne pogodbe za ZN); povezovanje s strokovnimi združenji in sorodnimi sindikati; dialog z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami in institucijami; pravna pomoč in ugodnosti za članstvo; pridobivanje novih članov; nagrajevanje sindikalnih zaupnikov; izboljšanje medsebojnih odnosov med zaposlenimi v zdravstveni negi.

 

 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »