Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

05. november 2021

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na današnji seji pogajalske komisije uskladili predlog dogovora ob zaključku pogajanj ter vsebino aneksov k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Zaključek prvega dela pogajanj, ki so se začela v sredini avgusta in ki so primarno potekala zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, pomeni korak v smeri reševanja kadrovske problematike v zdravstvu in socialnem varstvu. Vsebina dogovorjenega se bo v praksi uveljavila na način, ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami. Dogovorjeno bo po zagotovilih vladne strani predmet obravnave na današnji seji Vlade RS, podpis »Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj« ter obeh aneksov h kolektivnim pogodbam pa bo sledil predvidoma v naslednjem tednu. Pogajanja o uvrstitvi ostalih delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se bodo v skladu z dogovorom nadaljevala 15. januarja 2022.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič l. r.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Slavica Mencingar l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije Aleksander Jus l. r.

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam
Miha Benet l. r.

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
Vladimir Lazić l. r.

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM
Damir Domjan l. r.

Sindikat laboratorijske medicine SILMES
Mojca Završnik l. r.

Sindikat sevalcev Slovenije - PERGAM Robert Kokovnik l. r.

SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije
Andrej Dočinski l. r.

SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo
Perica Radonjič l. r.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj l. r.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »