Izplačilo opravljenih nadur

24. julij 2015

Obvestilo Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije predsednikom sindikalnih enot in članom v zvezi z izplačilom opravljenih nadur

V skladu z veljavnimi predpisi je delodajalec dolžan delavcu plačati poleg rednega dela tudi opravljeno delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo). Za nadurno delo gre tudi v primeru, če se ob neenakomerni razporeditvi delovnega časa opravljene ure ne izravnajo do izteka referenčnega obdobja (za zdravstvene delavce in sodelavce velja štirimesečno referenčno obdobje, torej 1.1.-30.4., 1.5.-31.8., 1.9.-31.12.). Delodajalec je dolžan izplačati vse opravljene nadure s 30% dodatkom za nadurno delo, v skladu z zadnjo sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr.št. VIII Ips 80/2015 z dne 12.5.2015 pa je 30% dodatek treba izplačati tudi v primeru kompenzacije oz.koriščenja opravljenih nadur (v obliki prostih ur oz. prostih dni). V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo za svoje člane pripravili obrazec zahteve za izplačilo nadur, ki je objavljen v rubriki "Služba pravnega svetovanja". Predsedniki sindikalnih enot lahko opozorite vodstvo zavoda na omenjeno sodbo Vrhovnega sodišča in ga pozovete k izplačilu viškov ur, ki nastajajo zaposlenim. K ureditvi problematike  nadur bo vodstvo SDZNS pozvalo tudi v dopisu ministrici za zdravje.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »