Priznanje Človek in pol za leto 2014

25. marec 2014

Razpis za podelitev priznanj »Človek in pol« za leto 2014

Na podlagi Pravilnika o priznanjih Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije z dne 15.2.2007 Republiški odbor Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije objavlja naslednji

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ »ČLOVEK IN POL« ZA LETO 2014,

ki se podeljuje članom Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju besedila: Sindikata) za pomembne dosežke, prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa ter uveljavljanju ciljev in nalog Sindikata.

1. Število razpisanih priznanj: 10.

2. Kandidate za priznanje lahko predlagajo: sindikalne enote, regijski odbori, odbori dejavnosti in republiški odbor.

3. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
• osebne podatke kandidata (ime, priimek, naslov),
• kratek življenjepis,
• utemeljitev predloga glede na predpisane kriterije.

4. Kriteriji za podelitev priznanja so:
• uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju in uveljavljanju nalog Sindikata,
• aktivno delo in uspehi pri urejanju pravic zaposlenih v zavodih in pri zasebnih delodajalcih,
• pridobivanje novih članov,
• krepitev medosebnih odnosov,
• pomembni dosežki na področju stroke zdravstvene nege.

5. Predloge za podelitev priznanja je potrebno poslati na naslov: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Metelkova 15, 1000 Ljubljana, najkasneje do 01.03.2014.

6. Priznanja se bodo podelila na redni letni skupščini Sindikata v letu 2014. Poročilo o podeljenih priznanjih bo objavljeno v glasilu Sindikata.

Republiški odbor SDZNS

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »