Uskladitev minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

14. januar 2021

Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev objavlja

S K L E P
o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2020 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/19), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2021 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 32,18 EUR.

II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:

Premijski razred
Minimalna premija od 1. januarja 2021
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2021
zap.št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
32,18
0
0,00
32,18
2
32,18
1
0,69
32,87
3
32,18
2
1,38
33,56
4
32,18
3
2,07
34,25
5
32,18
4
2,76
34,94
6
32,18
5
3,44
35,62
7
32,18
6
4,12
36,30
8
32,18
7
4,81
36,99
9
32,18
8
5,51
37,69
10
32,18
9
6,19
38,37
11
32,18
10
6,88
39,06
12
32,18
11
7,56
39,74
13
32,18
12
8,26
40,44
14
32,18
13
8,92
41,10
15
32,18
14
9,62
41,80
16
32,18
15
10,32
42,50
17
32,18
16
11,00
43,18
18
32,18
17
11,69
43,87
19
32,18
18
12,38
44,56
20
32,18
19
13,07
45,25
21
32,18
20
13,85
46,03
22
32,18
21
14,62
46,80
23
32,18
22
15,40
47,58
24
32,18
23
16,26
48,44
25
32,18
24
17,13
49,31
26
32,18
25
18,00
50,18
27
32,18
26
18,97
51,15
28
32,18
27
19,95
52,13
29
32,18
28
20,90
53,08
30
32,18
29
22,01
54,19
31
32,18
30
23,15
55,33
32
32,18
31
24,25
56,43
33
32,18
32
25,52
57,70
34
32,18
33
26,76
58,94
35
32,18
34
28,03
60,21
36
32,18
35 in več
29,44
61,62

III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021.


 

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »