ZNESKI PREMIJ DODATNEGA KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZA LETO 2020

09. januar 2020

Konec decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se je s 1. januarjem 2020 uskladil s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018 (ta koeficient znaša 1,043), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 30,53 EUR.

V nadaljevanju naše strani najdete tabelo z usklajenimi zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in dodatne premije. Novi zneski usklajene premije se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, sestavljeni iz minimalne in dodatne premije za KDPZ, po premijskih razredih od 1. januarja 2020 dalje
Premijski razred Minimalna premija Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija
od 1. januar 2020
od 1. januarja 2020
zap.št. v EUR Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 30,53 0 0,00 30,53
2 30,53 1 0,69 31,22
3 30,53 2 1,38 31,91
4 30,53 3 2,07 32,60
5 30,53 4 2,76 33,29
6 30,53 5 3,44 33,97
7 30,53 6 4,12 34,65
8 30,53 7 4,81 35,34
9 30,53 8 5,51 36,04
10 30,53 9 6,19 36,72
11 30,53 10 6,88 37,41
12 30,53 11 7,56 38,09
13 30,53 12 8,26 38,709
14 30,53 13 8,92 39,45
15 30,53 14 9,62 40,15
16 30,53 15 10,32 40,85
17 28,31 16 11,00 41,53
18 30,53 17 11,69 42,22
19 30,53 18 12,38 42,91
20 30,53 19 13,07 43,60
21 30,53 20 13,85 44,38
22 30,53 21 14,62 45,15
23 30,53 22 15,4 45,93
24 30,53 23 16,26 46,79
25 30,53 24 17,13 47,66
26 30,53 25 18,00 48,53
27 30,53 26 18,97 49,50
28 30,53 27 19,95 50,48
29 30,53 28 20,9 51,43
30 30,53 29 22,01 52,54
31 30,53 30 23,15 53,68
32 30,53 31 24,25 54,78
33 30,53 32 25,52 56,05
34 30,53 33 26,76 57,29
35 30,53 34 28,03 58,56
36 30,53 35 in več 29,44 59,97

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »