Organiziranost

Sindikat ima svoje sindikalne enote v vseh slovenskih bolnišnicah, večini zdravstvenih domov, domovih za starejše občane, posebnih zdravstveno socialnih zavodih ter drugih zavodih, kjer so zaposlene medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Veliko članov in članic deluje v zasebni dejavnosti, kot zaposleni ali nosilci. Sindikalne enote se povezujejo v regijske odbore s sedeži v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah (10) ter odbore dejavnosti za področje bolnišnic, za področje zdravstvenih domov, za področje socialnih in posebnih zavodov ter za področje zaposlenih pri zasebnikih (4)

Vsak regijski odbor in odbor dejavnosti ima svojega predstavnika v Republiškem odboru Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Politiko Sindikata vodi Republiški odbor sindikata, ki je sestavljen iz 17 članic in članov - 10 predstavnikov regijskih odborov, 4 predstavnikov odborov dejavnosti, predsednika in podpredsednika sindikata ter generalnega sekretarja sindikata.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »