Poslanstvo

Poslanstvo sindikata

Delavci na področju zdravstvene nege se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravice članic in članov ter hkrati pravice vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

S sindikalnim povezovanjem želimo tudi prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene politike.


Načela

Delovanje sindikata temelji na načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja.

S svojimi aktivnostmi neposredno vplivamo tudi na zagotavljanje visoke ravni zdravstvenega varstva prebivalcev ter njihovo prijetno počutje, bolezni navkljub.


Članstvo

Članstvo SDZNS sestavljajo profesorji zdravstvene vzgoje, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege ter bolničarji - negovalci.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »