Zakonske podlage

Ustava

Ustava Republike Slovenije
Datum sprejema: 23.12.1991

76. člen
(sindikalna svoboda)

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno.
 
77. člen
(pravica do stavke)

Delavci imajo pravico do stavke.
Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji.


Zakoni

Zakon o reprezentativnosti sindikatov
Zakon o stavki
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju


Kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »