Zgodovina

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je bil ustanovljen na pobudo članic in članov regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ustanovna skupščina je bila 19. aprila 1994 v Ljubljani, kjer so delegatke in delegati regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, strokovnih sekcij medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ustanovili samostojni sinikat - Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v oktobru 1994 izdalo odločbo, po kateri je SDZNS postal reprezentativni sindikat v dejavnosti zdravstvenega varstva.
Leta 1997 smo s protestnim shodom Slovenskih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov zagrozili ministru za zdravstvo s stavko v kolikor se ne prično pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe.
Pogajanja so se začela, a ne lahko.

16.7.1998 smo podpisali kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi.


24.9.1998 je bil podpisan aneks o dodatku za zdravstveno nego.

Kontaktne info

Telefon
(01) 439 40 30
sdzns@siol.net
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Metelkova 15, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 439 40 30,
fax: (01) 439 72 85

Včlanite se

Članstvo v sindikatu SDZNS prinaša večjo varnost in številne ugodnosti.
Včlanite se »

Bodite obveščeni

Prijavite se na obvestila
Prijavite se »

Človek in pol

SDZNS že od svoje ustanovitve izdaja informativno glasilo Človek in pol.
Človek in pol
Preberite glasilo »